19.03.2020

Så här förhåller sig Condair till COVID-19

Naturligtvis i denna Corona-drabbade tid tar vi på Condair våra försiktighetsåtgärder och följer myndigheternas riktlinjer. Därför kan vi som utgångspunkt fortsätta vår produktion och det dagliga arbetet med mindre begränsningar.

Vi rekommenderar att du låter dina system vara i drift under denna period, eftersom forskning visar att luftburna virusinfektioner sprider sig i mindre utsträckning när du bibehåller en optimal fuktighet mellan 40% och 60%.

Om olyckan skulle vara framme är våra tekniker på plats. Som alla andra tar de försiktighetsåtgärder när de besöker kunder, och du kommer naturligtvis inte att få besök av någon som har besökt områden klassificerade som röd zon.

Läs mer om kopplingen mellan luftfuktighet och luftburna virus via de tre länkarna nedan:

Den relativa luftfuktighetens inverkan på infektiviteten hos luftburet influensa A-virus

Absolut luftfuktighet och säsongsbetingade influensabrott i det kontinentala USA

Låg luftfuktighet påverkar barriärfunktionen och medfött motstånd mot influensasmitta

Om du har några tvivel eller har några frågor, vänligen kontakta oss på +46 83 88 300