Befuktning för produktion

 

Så ger du råd till dina kunder om en stabil produktionsmiljö, minimerad statisk elektricitet och energibesparande kylning

Befuktning stärker produktionsresultat – vår specialist förklarar hur

Så ger du råd när det gäller att hjälpa kunden hitta rätt lösningar. Nästa gång en kund kommer till dig kan du ge råd om hur de kan minska damm i luften, minimera statisk elektricitet och du kan till och med ge goda råd om hur kunden kan minska driftskostnaderna för ventilation genom att använda en billig kyleffekt med befuktning.

Vår specialist, Ib Kjærside, har under de senaste 25 åren samarbetat med rådgivare, installatörer och slutkunder när det gäller optimering av produktion med rätt styrning av luftfuktighet. Han talar produktionschefens språk och känner till de utmaningar som produktionen står inför. Dessutom har han den senaste kunskapen inom befuktning för produktion och industri, där högtrycksbefuktning är en effektiv, energioptimerad lösning.

Exempel på kundresultat:

  • Kort återbetalningstid
  • Minskar risk för elektrostatisk urladdning (ESD)
  • Minskat ventilationsbehov
  • Utnyttjande av billig adiabatisk kyla från befuktningsanläggningen
  • Säkerställd följsamhet till produkttoleranser
  • Färre driftstopp
  • Hygienisk lösning
  • Förbättrat inomhusklimat och friskare personal

Produktionscheferna säger:

"Condairs rådgivning har fått oss att tänka i helt andra banor vad gäller kyla och ventilation, vilket tidigare har varit en mycket stor energibörda för oss. Vi kunde dock aldrig föreställa oss att energibesparingen kunde vara så stor att den betalade både befuktningsanläggning och drift på bara 1,5 år.”
Technical Manager, RPC Superfos
"Vi investerade i det evaporativa kylsystemet och reducerade vår konsumtion av elektricitet till kyla med 90% "
Teknisk Direktör, JA Industri
”Ett energiseminarium med Condair öppnade ögonen för nya möjligheter att minska energiförbrukningen med hjälp av evaporativ kyla. Samtidigt är nu vårt inomhusklimat avsevärt mycket bättre, vilket är uppskattat av personalen.”
Facility Manager, Terma

Vilka branscher kan ha nytta av högtrycksbefuktning?

Högtrycksbefuktning är särskilt lämpligt inom produktions- och industrimiljöer, där den här produkttekniken baseras på befuktning direkt i rummet i stället för en integrerad del av ventilationskanalen. Högtrycksbefuktaren ML Princess är takhängd och sprejar de finfördelade dropparna direkt ut i lokalen, vilket säkerställer snabb tillförsel av fukt med hög kapacitet.

Högtrycksbefuknting lämpar sig för en mängd branscher och förekommer särskilt inom produktion där arbete med elektronik, trä, förpackning, plast, papper, tryckeri, målning, textilier, metall och tobak.

En ML Princess högtrycksbefuktare monteras i taket och skapar ett bra inomhusklimat för medarbetarna samt en god produktionsmiljö för maskiner och produkter.

  

Kom igång

Ska Ib komma förbi dig nästa gång han är i ditt område? Eller behöver du snabbt råd över telefon eller Teams? Fyll då bara i formuläret så kontaktar Ib dig och bestämmer närmare.

Ska Ib komma förbi dig nästa gång han är i ditt område? Eller behöver du snabbt råd över telefon eller Teams? Fyll då bara i formuläret så kontaktar Ib dig och bestämmer närmare.

 

Boka ett möte med Ib redan idag!

 

Läs mer ...