03.06.2024

Condair hjälper Konvekta att uppnå 92% energiåtervinning

Den evaporativa luftfuktaren Condair ME används av Konvekta, som är specialister på energiåtervinning, som en av deras standardlösningar för adiabatisk kylning. Befuktaren integreras i Konvektas frånluftskylsystem för att hjälpa Konvekta att leverera upp till 92% årlig energiåtervinning till sina kunders byggnader.

Titta på videon för att lära dig mer om det här fantastiska projektet


Ett frånluftskylsystem från Konvekta förkyler inkommande friskluft för att minska en byggnads behov av mekanisk kylning. Luftfuktaren Condair ME används i det här systemet för att ge evaporativ kylning med mycket låg energiförbrukning till den luft som sugs ut från rummen. Innan den kylda frånluften ventileras externt leds den genom ett värmeåtervinningssystem och ger upp till 10°C kyla till den inkommande friskluften. En kyleffekt från 32°C utetemperatur ner till 22-23°C tilluftstemperatur kan uppnås utan någon mekanisk kylning.

Amir Ibrahimagic, Group Business Development Manager på Konvekta, kommenterar: "Konvekta har standardiserat sina kylsystem för frånluft med Condair ME-luftfuktare som lösning för evaporativ kylning. Enhetens tillförlitlighet är oöverträffad. Den innehåller komponenter av högsta kvalitet som ger våra kunder maximal livslängd och prestanda. Förutom produktens fördelar är Condair också en mycket lösningsorienterad partner.
Eftersom ett Konvekta-energiåtervinningssystem alltid är specialdesignat för en kunds behov är det viktigt för oss att ha ett flexibelt designstöd från vår leverantör av evaporativ kylning."

Amir fortsätter: "Ett exempel är en nyligen genomförd installation på en klinik i Tyrolen, Österrike, som resulterade i en bekräftad årlig energiåtervinning för Konvekta-systemen på 92% för byggnaden. Ett enda Condair ME-luftfuktare bidrog med mer än 60 000 kWh/år kylning under den här perioden från endast 3 800 kWh/år förbrukad el. Denna lågenergikylning förbättrade avsevärt byggnadens totala energieffektivitet och hjälpte vår kund att bli den mest hållbara kliniken av sin typ i hela Österrike."

Konvekta är en ledande global leverantör av högeffektiva energiåtervinningssystem med kunder som MIT och Harvard University i USA, Frankfurt Airport i Tyskland och Swarovski Optik i Österrike. Systemen ger en genomsnittlig årlig avkastning på mellan 3-7 år, beroende på energipriser och drifttimmar. Vid sidan av de mest effektiva systemen på marknaden erbjuder företaget sina kunder en prestandagaranti som omfattar mycket detaljerade finansiella och operativa resultat.

Tillbaka till nyhetsöversikten

The Condair ME evaporative humidifier is being used by energy recovery specialists, Konvekta

Amir Ibrahimagic, Group Business Development Manager, Konvekta

En enda Condair ME-luftfuktare bidrog med mer än 60.000 kWh/år kylning under denna period med en elförbrukning på endast 3.800 kWh/år.


Exhaust air evaporative cooling can provide up to 10K of cooling to the incoming fresh air supply

Få expertråd om evaporativ kylning


Få råd om hur du använder luftfuktare för lågenergikylning

Du er måske også interesseret i...