Befuktning och evaporativ kylning till ventilation eller kanal

Condair ME

Att spara energi och vatten, samtidigt som driftskostnaderna minskas är en viktig utmaning i en allt mera energimedveten värld.

Evaporativ befuktning med energieffektiv fuktreglering

Condair ME ger energivänlig fuktkontroll och förångande kylning i en ventilationsanläggning eller luftkanal. Befuktaren går också under namnet vattenvägg.

Befuktning med användarvänlig system med låga driftskostnader

En enda enhet kan ge upp till 1 000 kg fukt i timmen och 630 kW förångande kylning av en luftström med mindre än 0,3 kW ström. Förutom att vara ekonomisk i drift är Condair ME enkel att använda tack vare den avancerade kontrollpanelen med pekskärm och enkel att underhålla tack vare de branschledande underhållsfunktionerna. Dessutom används den senaste hygientekniken.

Befuktning för montering direkt i eller ut ur kanalen

Den fristående hydrauliska enheten tillför vatten längst upp i förångningsmodulen, som är placerad antingen i eller utanför kanalen. Utvändig montering möjliggör att huvuddelen av underhållet kan utföras utan att ventilationsanläggningen behöver stängas för att ge åtkomst till enheten.

Befuktning med låg energiförbrukning och steg kontroll

Condair ME använder upp till fem energivänliga 32 W-pumpar i stället för en enda stor pump. Detta möjliggör en energiförbrukning som motsvarar systemets kapacitet och ger stegvis kontroll i fem steg som standard.

Funktioner och fördelar

  • Hög fuktighet och kylning från en enda enhet

  • Mycket låg energiförbrukning

  • Direkt förångning som kräver mycket korta sektionslängder

  • Hydraulisk enhet monterad i kanalen eller utvändigt

  • Kontroll i upp till fem steg som standard

  • Avancerad kontrollpanel med pekskärm

Behöver du hjälp med att välja rätt befuktare för ditt projekt?

Ångbefuktare, högtrycksbefuktare och andra luftfuktare...