Vad är luftbefuktning?

Vad är luftbefuktning?

Om en lokal har en för torr miljö och det finns ett behov av att höja luftfuktigheten genom att tillföra vatten till luften, så görs detta med en befuktare eller en befuktningsanläggning. Rent konkret finns det två alternativ. Man kan antingen tilföra befuktning i kanalen eller direkt i rummet. Luftbefuktning i kanalen är en lösning som integreras i ventilationen och märks inte fysiskt av i rummet. Medan befuktning direkt i rummet innebär installerade moduler i taket eller på väggen i lokalen, varefter dessa sprayar en fin vattendimma ut i luften. Mängden tillfört vatten regleras och kontrolleras så att luften varken blir för torr eller för fuktig.

Fuktning ökar luftfuktigheten till rätt nivå 

Precis som för hög luftfuktighet kan vara skadlig, kan för torr luft få stora konsekvenser för ditt inomhusklimat på arbetsplatsen. Vi kontrollerar luftfuktigheten i ett brett spektrum av industrier, vilket gör att inomhusklimatet är optimalt för både anställda och maskiner. Befuktning kan också ge en kylningseffekt, kallad evaporativ kylning.

FAQ om luftbefuktning, inomhusklimat och ventilation

Vi vet allt som är värt att veta om luftbefuktning. Det finns en mängd frågor om luftbefuktning när det gäller inneklimat, ventilation och energibesparing och därför har vi samlat de vanligaste frågorna här.

   

Behöver du mer kunskap om vad befuktning kan göra för din produktion och inomhusklimat?

1. Får jag inte ett dåligt inomhusklimat om jag ökar luftfuktigheten?

Nej. Det är en vanlig missuppfattning att ju mindre fukt det finns i luften, desto bättre inneklimat får du. Det stämmer inte att luften ska vara så torr som möjligt. Den optimala luftfuktigheten för människor och maskiner är 40–60 %, och ofta är luftfuktigheten inomhus under 30 %. Luftfuktigheten är låg särskilt på vintern.

Ett inneklimat med torr luft ökar risken för spridning av luftburna virus, besvär som huvudvärk, torr hud och torra ögon samt statisk elektricitet. Därför ger rätt luftfuktighet ett optimalt inneklimat, med minskad sjukfrånvaro och ökat välbefinnande som följd.

2. Kommer befuktningen göra att mina maskiner i produktionen börjar rosta?

Nej. Dina maskiner kommer att börja rosta först om luftfuktigheten blir för hög, och vi ser till att din luftfuktighet hålls på korrekt nivå.

3. Måste jag bygga om min ventilationsanläggning om jag vill ha befuktning?

Nej. Befuktning är en tilläggsfunktion till din befintliga ventilationsanläggning. Vi sätter upp ett antal befuktare som arbetar självständigt vid sidan om din ventilationsanläggning.

4. Kommer det att bildas mögel och svamp i mina produktionslokaler om jag befuktar?

Nej. De flesta har vant sig vid ett allt för torrt inneklimat med en luftfuktighet under 30 %, som är skadligt för både produktion och människor. Mögel och svamp uppstår först vid en luftfuktighet över 80 % och vi styr luftfuktigheten så till en korrekt och önskad nivå. Våra befuktare tillför fukten via fördunstning, en mycket fin vattendimma eller ånga till luften som inte ger något droppande. Du kommer att uppleva att inneklimatet är behagligt med en fint fördelad fukttillförsel.

5. Är det inte väldigt dyrt med befuktningslösningar?

Nej. Tex kan befuktning även användas för kylning. Vi kan befukta direkt i rummet och kylan som systemet avger får du på köpet. Du kan även minska luftflödena, vilket får till följd att det är en mindre luftmängd som ska befuktas. Och ventilationen går mindre och lugnare.

6. Befuktning ger energibesparingar – är det dokumenterat?

Ja. Vår evaporativabefuktning ger stora energibesparingar hos Facebook, Terma, RPC Superfos, HMF, Ericsson med flera. Befuktningsanläggningen bär oftast sina egna kostnader inom två år. Därefter kan du se fram emot en årlig energibesparing jämfört med om du hade fortsatt att kyla enbart med vanlig ventilation. Innan du tackar ja till en offert från oss gör vi alltid en kostnadsfri energiberäkning så att du kan se vilken besparing du kan göra.

7. Hur kan jag vara säker på att vattnet som kommer ut i luften i lokalen är helt rent och inte gör att mina maskiner kalkar igen?

Vår HACCP- och ISO 22000-certifiering är en garanti att vattnet är helt fritt från bakterier och kalk. Du kan läsa mer om hygien och rent vatten från Condair här.

Tillbaka till kunskap om befuktning och avfuktning 

Mer information om befuktning, avfuktning och evaporativ kylning...