Optimerad produktion betalar sig på mindre än 1 år

Optimerad produktion betalar sig på mindre än 1 år

HMF Group är ett högteknologiskt internationellt företag som bland annat utvecklar och tillverkar kranar. Befuktningsanläggningen från Condair betalade sig på mindre än 1 år tack vare ökad produktkvalitet, sänkta produktionskostnader och minskad energiförbrukning.

Behov av stabil luftfuktighet i målningsrummet

HMF använder en lackeringsanläggning med pulver och våtlack när de målar kranarmarna. En vinter upplevde företaget stora problem med målningen. Av 23 objekt måste 21 kasseras på grund av en mycket låg luftfuktighet på endast 7 % i målningshallen, som normalt saknar befuktning. Condair löste problemet med ett ML-system för luftbefuktning, som nu ger en stabil relativ luftfuktighet på 45 % året runt.

Energibesparing och gratis kylning som bonus

Som en extra fördel sänker befuktningen också temperaturen i målningshallen. Placeringen av befuktningsmodulerna över ugnarna bidrar till att ge HMF en mer stabil temperatur. Detta betyder att ventilationsbehovet minskar under vinterhalvåret så att upp till 50 % av energin för värme och ventilation kan sparas.

Systemspecifikationer

  • Pumpe: MLP 500

  • Moduler: 12 Princess 2

  • Kapacitet: 395 liter per timme

  • Installerad: 2011

Fördelarna med fuktreglering i målningsrum

  • Säkerställer minimal felproduktion 
  • Minskar lack- och pulveranvändningen 
  • Sänker ventilationsbehovet med 50 % under uppvärmningsmånaderna 
  • Minskat behov av annan kylutrustning 
  • Ökar medarbetarnas välbefinnande

"Vi har inga problem med att måla efter att vi skaffade Condairs befuktningsanläggning.
Produktkvaliteten blir hela tiden konsekvent och felprocenten är minimal.
Energibesparingarna för ventilationen var en välkommen bonus."

Produktionschefen på måleriavdelningen, HMF
Christian Myrhøj

Du kan ladda ner en utskriftsvänlig version i pdf här.

Vill du också ha förbettret produktion?

Läs om våra andra referenser inom evaporativ kylning och inomhusklimat....