Värt att veta om legionärssjukan och befuktningsanläggningar

Värt att veta om legionärssjukan och befuktningsanläggningar

Luftbefuktningssystem ger en rad fördelar för produktionsmiljöer, kontor, butiker, museer och privatbostäder, och de sätts sällan i samband med legionärssjukan. Befuktningsanläggningar av låg kvalitet kan emellertid öka risken för sjukdomen, speciellt om de installeras och underhålls på fel sätt.

I den här artikeln får du lära dig mer om legionärssjukan, luftbefuktningsanläggningar och vi ger dig även 6 konkreta råd för hur du kan minska risken för bakterien.

Legionella och legionärssjukan – vad är det?

Legionella pneumophila är en bakterie som växer i vatten. Den trivs bäst i temperaturer mellan 20 och 45 grader Celsius.

Legionärssjukdomen eller legionärssjukan är en lunginflammation orsakad av en speciell grupp bakterier som heter Legionella. Sjukdomens namn härstammar från det första stora utbrottet, som uppstod under en konferens för amerikanska legionärer i Philadelphia 1976.

Bakterier i vattnet ökar risken

Om den fina vattendimman innehåller för många bakterier, följer dessa med ut i luften, och när de andas in följer bakterierna med ner i lungorna, där man inte har samma motståndskraft som i magsäcken. Lungvävnaden är tvärtom en behaglig och ljummen miljö för bakterier att uppehålla sig i. Här finns det tillgång till såväl syre som näring som gör att bakterierna snabbt kan växa till – med följden att man kan få lunginfektioner som den farliga legionärssjukan.

Därför är det viktigt att vattnet som används till befuktningsanläggningen är av dricksvattenkvalitet och inte innehåller för många bakterier. Om det inte är möjligt att leverera vatten av dricksvattenkvalitet, är det viktigt att filtrera vattnet samt att rengöra och desinficera anläggningen.

Det är ditt företags ansvar att säkerställa att vattnet som används för luftbefuktning är rent och inte utgör en hälsofara för de människor som vistas i de lokaler som befuktas.

Vill du ha specialist-rådgivning omkring användning av befuktnings-anläggning?

Du kan själv hjälpa till att hålla vattnet rent

Orsaken till bakterietillväxt kan vara stillastående vatten i tankar, rörledningar, filter eller vattenbehandlingsanläggningar. Om befuktningsanläggningen till exempel har stått still i mer än 48 timmar, bör den desinficeras innan den startas om. Temperaturförhållanden, bristande underhåll, komponenter och förbrukningsvaror som inte är original är andra faktorer som påverkar bakterietillväxten.

6 konkreta råd för rent vatten och god hygien

  1. Teckna ett seriveavtal som är anpassat för din verksamhet. 
  2. Stäng av anläggningen om dricksvatten i ditt område har konstaterats vara förorenat. 
  3. Stäng inte av anläggningen såvida det inte finns fel eller läckage på denna. 
  4. Undvik att stänga till dysor eller moduler, såvida det inte finns läckage eller fel. 
  5. Inför rutiner för kontroll av UV-utrustning, rengörning av tankar, filterbyten osv. 
  6. Gör uppföljningsmätningar.

Den erkända, patenterade BactiQuant-metoden används för mätning av bakterieaktiviteten i vattnet. Våra specialutbildade tekniker utför fler än 3 000 BactiQuant-mätningar om året, och de kan på mindre än 30 minuter avläsa vattnets bakteriologiska kvalitet. Därmed kan vi säkerställa att kundernas anläggningar är bakteriologiskt rena. Condair i Ry följer riktlinjerna i VDI 6022 gällande kimtal i luftfuktare.

Condairs hygienstyrningssystem ger brukarna trygghet

I samband med finfördelning av vatten är det nödvändigt att följa en rad förhållningsregler beträffande hygien, så att vattnet som finfördelas är rent och fritt från bakterier. Samtidigt är det viktigt att det inte kan uppstå några hälsorisker för de personer som vistas i rummet.

Condair A/S i Ry blev som den första producenten av luftbefuktningsanläggningar i världen certifierad enligt ISO 22000/HACCP. Det betyder att Condair A/S har åtagit sig att följa de strängaste kraven på hygien i samband med produktion, montage och service av lufftbefuktningsanläggningar. Certifieringen ger användarna av befuktningsanläggningarna en dokumenterad garanti för att det vatten som finfördelas från anläggningen alltid är rent och inte utgör någon hälsorisk.

Hygienstyrningssystemet hos Condair A/S i Ry är certifierat av Bureau Veritas Certification. HACCP-metoden och kraven på ett hygienstyrningssystem finns beskriven i den internationella standarden ISO 22000, som gäller för företag i livsmedelsindustrin.

Legionärssjuka – riskfaktorer med befuktningsanläggningar

Jämfört med andra källor som orsakar legionärssjuka, exempelvis kyltorn och spa-bad, utgör befuktningsanläggningar en relativt låg andel. Dock ska man inte lätt på risken, och därför är det ytterst viktigt att alla företag som vill använda sig av de många fördelarna med luftfuktare har koll på hygienen eller ser till att välja en befuktningstillverkare som kan garantera att vattnet är rent.

Luftfuktare är ofta komplexa apparater som kräver specialunderhåll. Följaktligen är det alltid bäst att få råd från tillverkaren eller leverantören (alla seriösa leverantörer ger gärna råd om detta ämne). Om inte bör du ta råd av en specialist på vattensystem och hygien.

Tillbaka till Kunskap om befuktning och avfuktning 

Hitta mer information om hygien och befuktning...