Energibesparing finansierade befuktningsanläggning

Energibesparing finansierade befuktningsanläggning

Berry Superfos Randers utvecklar och producerar plastemballage till bland annat livsmedelsindustri, och är en av de ledande tillverkarna inom området formsprutade plastförpackningar. Företaget valde en energilösning från Condair, och investeringen var återbetald på 1,5 år.

Reduktion av statisk elektricitet ökar produktiviteten

Berry Superfos Randers arbetar med plastmaterial, vilket skapar återkommande problem med statisk elektricitet (ESD). Vid kontrollerad luftfuktighet min-skar risken för ESD.

Luftbefuktning gav stora energibesparingar och optimalt inomhusklimat

Vid ett energiseminarium presenterades en lösning med adiabatisk rumsbefuktning.
Beräkningarna visade på avsevärda besparingar för behovet av ventilation, kyla och
befuktning. Efter 1,5 år var anläggningen återbetald baserat endast på energiförbrukning. Därigenom kunde Berry Superfos Randers konstatera att energibesparingen finansierade befuktningsanläggningen.

Systemspecifikationer

  • Pumpe: MLP 800 med omvänd osmosanläggning

  • Moduler: 33 Princess 2 i 6 zoner

  • Kapacitet: 610 liter per timme

  • Installerad: 2013

Fördelar med evaporativ kylning i plasttillverkning

  • Årlig besparing på över 1.000 MWh
  • Gratis adiabatisk kyla från befuktingsanläggningen utnyttjades
  • Ventilationsbehovet minskade
  • Risken för statisk elektricitet (ESD) reducerades


"Condairs rådgivning har fått oss att tänka i helt andra banor vad gäller kyla och ventilation, vilket tidigare har varit en mycket stor energibörda för oss. Vi kunde dock aldrig föreställa oss att energibesparingen kunde vara så stor att den betalade både befuktningsanläggning och drift.”

- Technical Manager, Berry Superfos Randers, Jens Drivsholm

Du kan ladda ner en utskriftsvänlig version i pdf här.

Önskar du reducerad ESD med evaporativ kylning?

Läs om våra andra referenser inom evaporativ kylning och inomhusklimat....