Sekretesspolicy – datalagring Condair AB

Hos Condair tar vi säker och konfidentiell hantering och registrering av dina uppgifter på största allvar. Hanteringen av personuppgifter, t.ex. namn, adress, mejladress eller telefonnummer, kommer alltid att ske i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och i enlighet med de landspecifika dataskyddsreglerna som gäller för Condair. Med hjälp av denna sekretesspolicy vill vårt företag informera allmänheten om typen, omfattningen och syftet med de personuppgifter vi samlar in, använder och hanterar. Dessutom informeras de registrerade med hjälp av denna sekretesspolicy om sina rättigheter.

Vid leadgenerering hos Condair används olika källor och portaler, (t.ex. slussen.biz, nordic-net, JP-pro, allmänt tillgängliga hemsidor) och dessa kan antingen vara offentliga eller användarbetalade. Vid leadgenerering ska även intolkas uppgifter som samlas in via mässor, kontakt via hemsidan, kontakt via Outlook, Facebook, LinkedIn o.s.v.

Condair samlar endast in de nödvändiga uppgifter som krävs för att kunna tillvarata möjliga intressen för kommande samarbete eller ingående av handelsavtal. Insamlade uppgifter kan bestå av företagsnamn, organisationsnummer, adress, telefonnummer, mejl samt kontaktperson och dennes kontaktuppgifter och befattning.
Alla uppgifter som samlas in registreras i våra interna databaser. Condair vidarebefordrar eller säljer aldrig de registrerade uppgifterna till tredje part.

Under hanteringen av de insamlade uppgifterna kommer Condair alltid inaktivera uppgifter som anses irrelevanta för ett vidare samarbete. Du kan närsomhelst få information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig och ev. få dem raderade. Vill du antingen radera eller få information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig, ombeds du kontakta oss här och i ämnesraden skriva GDPR data.

Mer om Condair AB...