ISO 9001 Certificerad

Condair A / S är ISO 9001-certifierad enligt Condair Group AGs multisite-certifikat med följande omfattning:

Marknadsföring, försäljning, utveckling, logistik, produktion, installation och service av befuktnings- och avfuktningsanläggningar.

Enhetlig produktkvalitet med ISO 9001

ISO 9001 är världens mest använda kvalitetshanteringssystem, vilket hjälper till att säkerställa konsekvent produktkvalitet, inklusive lagstiftning
följs, ständiga förbättringar måste ske och kunderna måste vara nöjda.
Modellen som systemet innehåller fokuserar på effektiviteten i företagets processer, med fokus på att uppnå de önskade resultaten.

En ISO 9001-standard är ett verktyg där nyckelelementen är objektiva mätningar, kund- och marknadsåterkoppling, kartläggning av avvikelser med efterföljande korrigerande och förebyggande åtgärder samt utvärdering av ledningen och internrevision.Vill du veta mer om vår ISO 9001-certifiering?

Hygien och ISO-certifieringar...