Hög hygienstandard med Condairs MLPRO pumpsystem

BactiQuant rent vatten med MLPRO pumpsystem

Driftssäker och korrekt styrning av luftfuktigheten med MLP-pumpsystem

Condair har specialiserat sig på att tillverka och leverera ytterst driftssäkra luftbefuktningsystem till en rad branscher med fokus på korrekt luftfuktighet. Pumpstationen är en mycket viktig del av de kompletta systemen. Den kännetecknas av unik hygienisk design, hög kvalitet, säkerhet, flexibilitet och servicevänlighet. 
För att säkerställa optimal systemkvalitet och driftssäkerhet testas pumpstationen noga innan leverans. 

Hög hygienstandard enligt HACCP-kvalitetskraven

Pumpstationerna ingår i Condairs ISO 22000 HACCP-certifiering. Detta ger hög produktsäkerhet, eftersom alla vattenberörda komponenter är godkända i enlighet med HACCP och därmed uppfyller de strängaste hygienstandarder. 

Omvänd osmos säkerställer att vattnet är rent

MLP-pumpstationerna ansluts till vatten av drickskvalitet, som alltid innehåller en viss mängd salter och mineraler. 

För att avlägsna dessa från dricksvattnet och därmed undvika damm i lokalerna, pressas vattnet genom ett membran där bara vattenmolekyler kan passera. Membranet ingår i en anläggning för omvänd osmos som separerar 95–98 % av alla salter, mineraler och bakterier från vattnet. Som ytterligare säkerhet UV-behandlas vattnet innan det leds till en hygiensäkrad reservoarbehållare. UV-behandlingen förhindrar eventuell tillväxt av bakterier.

Det rena vattnet är sedan klart att finfördelas i rummet, där det på ett säkert och hygieniskt sätt bidrar till att förbättra inomhusklimatet.

Behöver du hjälp med att välja rätt lösning för ditt projekt?

Kanske är du också intresserad i...