Kostnadseffektiv kylteknik minskade elförbrukningen med 90%

Kostnadseffektiv kylteknik minskade elförbrukningen med 90%

Energikostnaderna minskade gemon befuktning

Jydsk Aluminium Industri är ett av Europas största aluminiumgjuterier, bland annat
specialiserat inom kokillgjutning. De har valt Condair som leverantör av en lösning som minska företagets konsumtion av energi

Evaporativ kylning i produktionen gav stora besparingar

Jydsk Aluminium är mycket nöjda med resultatet av den evaporativa kylanläggningen, vilket reducerat företagets konsumtion av elektricitet på
maskinavdelningen från 350.000 kWh per år till mindre än 25.000 kWh.

Befuktning ger stabil temperatur på sommaren

Arbetet med att säkerställa temperaturen på produktionsavdelningen till önskvärda 22 grader Celsius under sommaren, har till stora delar hanterats av ett system som avdunstar kallvatten i rumsluften.

Optimalt inomhusklimat och effektiviserad tillverkning

Temperaturen på produktionsavdelningen är inte enbart en viktig faktor för personalens välmående och arbetsmiljö, utan har även stor betydelse för formstabiliteten av de ämnen som produceras i lokalen, vilket är av stor vikt för Jydsk Aluminium Industri.

Systemspecifikationer

  • Pumpe: MLP 300 med omvänd osmos
  • Moduler: 18 st Princess 2 i två zoner
  • Kapacitet: 250 liter per timme
  • Installerad: 2010

Fördelar med evaporativ kylning i tillverkningar med spillvärme

  • Spar mer än 325.000 kWh årligen
  • Förbättrar personalens arbetsmiljö
  • Säkerställer toleranser i produktion

"Vi investerade i det evaporativa kylsystemet och reducerade
vår konsumtion av elektricitet till kyla med 90% "

Teknisk Direktör, Jydsk Aluminium Industri, Bo Thornvig Jensen

Du kan ladda ner en utskriftsvänlig version i pdf här.

Vill du veta mer om evaporativ kylning?

Läs om våra andra referenser inom evaporativ kylning och inomhusklimat....