Minskar risken för ESD med rätt luftfuktighet

Elektronikföretaget Terma sparar 150.000 KWh varje år

Terma är en internationell tillverkare av högteknologisk utrustning till kunder inom flyg-, försvars-, rymd- och övervakningsindustri. Condair’s befuktningssystem levererar gratis evaporativ kyla vilket skapar stora energibesparingar för Terma.

Ett stort kvalitetsfokus möter stikta krav

Terma ställer höga krav på extremt god luftkvalitet och noggrann fuktkontroll i sina produktionslokaler. En av de viktigaste orsakerna är Termas behov av att skydda sig mot elektrostatisk urladdning (ESD). Störningar på grund av ESD-problem riskerar att påverka produktionsprocesser och skada dyrbara elektroniska komponenter och utrustning.

Vätningssystemet består av en MLP 300-pump med RO och 7 st. moduler av Princess 2-varianten, som tillsammans ger en kapacitet på 250 liter vatten per timme. Anläggningen installerades 2013.

Fördelarna med rätt luftfuktighet

  • En besparing på mer än 150.000 kWh årligen 
  • Minskar risken för elektrostatisk urladdning (ESD) 
  • Utnyttjar gratis evaporativ kyla 
  • Säkerställer följsamhet till produkttoleranser 
  • Förbättrar inomhusklimatet och personalens välmående

Energibesparing gemon evaporativ kyla

Ett annat område som Terma har stort fokus på är företagets energi-konsumtion. Terma beslutade sig för ett befuktningssystem med evaporativ kyla genom befuktning direkt i rummet – den minst kost-samma lösningen jämfört med andra befuktningsalternativ.
Där så är möjligt har Terma bytt till Condairs evaporativa kyl- och befuktningssystem, vilket genererat stora energibesparingar för företaget. I produktionsområden där förutsättningarna till besparing är begränsade och befuktning behövs, har Terma valt Condairs lösningar för ångbefuktning.

För mer information om befuktning och fukthantering för elektronikproduktioner, vänligen kontakta oss på +46 83 88 300 eller via vårt kontaktformulär.

Du kan ladda ner en utskriftsvänlig version i pdf här.

Både produktionschef och medarbetare är nöjda med inomhusklimatet

"Ett energiseminarium med Condair öppnade ögonen för nya möjligheter att minska
energiförbrukningen med hjälp av evaporativ kyla. Samtidigt är nu vårt inomhusklimat
avsevärt mycket bättre, vilket är uppskattat av personalen."


Terma Facilities, Gert Jørgensen

Läs om våra andra referenser inom evaporativ kylning och inomhusklimat...