Avfuktning - välj rätt avfuktningslösning

Avfuktning - välj rätt avfuktningslösning

Få rätt inomhusklimat med rätt luftfuktighet

För hög luftfuktighet är skadlig för människor, maskiner och byggnader. Vi är specialiserade på att kontrollera fuktighet så att du alltid är garanterad rätt inomhusklimat på din arbetsplats. Vad fuktigheten måste bero på beror på olika förhållanden.

Avfuktning sänker fuktigheten

Fuktigheten hos ditt inneklimat bestäms i hög grad av hur uteklimatet är. Ditt inneklimat påverkas emellertid även av processer, människor och maskiner som kan tillföra fukt och värme till luften. Många produktionsprocesser är beroende av en viss luftfuktighet för att man ska kunna undvika maskinstopp och andra driftproblem. Det kan bli en dyr historia om du inte har koll på fuktmiljön i dina produktionslokaler genom att det varken är för fuktigt eller för torrt.

Vad är det bästa sättet att avfukta luften på och få kontroll på fuktnivån?

Det är helt avgörande att du väljer rätt torkningsmetod för ditt behov för att sänka fuktnivån och uppnå den nödvändiga fuktkontrollen. Den metod inom avfuktning som heter adsorptionstorkning är ett erkänt tillvägagångssätt med många fördelar. Adsorptionstorkning baseras på naturliga processer och skapar effektiv och ekonomisk drift med ett minimum av underhåll till en rimlig investeringskostnad.

Torkningsprocesser som ska genomföras vid mättningstryck under 10 mbar (dvs. under 45 °C och 10 % RF, under 20 °C och 45 % RF, under 12 °C och 75 % RF eller under 18 °C och 95 % RF) kan på tekniskt försvarbar basis endast genomföras med hjälp av adsorptionstorkning.

Behöver du vägledning för att välja rätt avfuktningslösning?

När är behovet av avfuktning och torkning typiskt som störst?

Många tillverkande företag upplever att deras tillverkningsprocesser är effektivare på vintern sett till produktdimensionernas enhetlighet. Detta kan bero på att luftfuktigheten är mycket lägre på vintern än på sommaren, och därför kan dessa produktioner ha behov av att säkerställa en konstant låg vattenhalt i luften för att skapa optimala förhållanden för produktionsprocesserna. En torkningsanläggning kan med adsorptionsavfuktning säkerställa ett stabilt inneklimat utan allt för hög luftfuktighet.

För hög luftfuktighet och korrosion förhindras med fuktkontroll.

Rost börjar uppstå vid för hög luftfuktighet från omkring 60 % RF. Därför kan rostangrepp förhindras genom kontroll av fuktnivån – vi rekommenderar under 50 % RF, då korrosion upphör. Du kan tillföra värme för att sänka den relativa luftfuktigheten. Det är en dyr lösning som skapar ett otrivsamt inneklimat. Den effektivaste metoden är att avfukta luften och därmed skapa en miljö som förhindrar korrosion. Avfuktning har dessutom den ekonomiska fördelen att en byggnad inte behöver vara välisolerad då en lösning med avfuktning inte är beroende av temperaturen.

Vilken avfuktare ska du välja till ditt projekt?

Vi har ett brett produktutbud och kan ge dig råd om vad som är den bästa lösningen för just ditt projekt och dina behov. Du kan läsa mer om vårt sortiment inom avfuktare eller så kan du kontakta oss här.

Tillbaka till kunskap om befuktning och avfuktning 

Mer information om befuktning, avfuktning och evaporativ kylning...