Avfuktning - välj rätt avfuktningslösning

Avfuktning - välj rätt avfuktningslösning

Få rätt inomhusklimat med rätt luftfuktighet

För hög luftfuktighet är skadlig för människor, maskiner och byggnader. Vi är specialiserade på att kontrollera fuktigheten så att du alltid är garanterad rätt inomhusklimat på din arbetsplats eller produktionslokal. Fuktigheten inomhus beror på många olika faktorer.

Avfuktning sänker fuktigheten

Fuktigheten hos ditt inneklimat bestäms i hög grad av hur uteklimatet är. Ditt inneklimat påverkas emellertid även av processer, människor och maskiner som kan tillföra fukt och värme till luften. Många produktionsprocesser är beroende av en viss luftfuktighet för att man ska kunna undvika maskinstopp och andra driftproblem. Det kan bli en dyr historia om du inte har koll på fuktmiljön i dina produktionslokaler genom att det varken är för fuktigt eller för torrt.

Vad är det bästa sättet att avfukta luften på och få kontroll på fuktnivån?

Det är viktigt att du väljer rätt avfuktningsmetod för ditt behov och för att uppnå den rätta fuktigheten.

Den metod inom avfuktning som heter adsorptionsavfuktning är ett erkänt tillvägagångssätt med många fördelar. Adsorptionsavfuktning baseras på en kiselgelsrotor och skapar en effektiv och ekonomisk drift med ett minimum av underhåll till en rimlig investeringskostnad.

Vid torkningsprocesser som ska genomföras vid låga temperaturer eller där man vill uppnå låga fuktigheter är det lämpligt och mest effektivt att använda sig av en adsorptionsavfuktare.

Den andra metoden för avfuktning kallas kondensationsavfuktning och den fungerar med hjälp av en kylkompressor. Den fuktiga luften får träffa en kall yta och då bildas kondens.
Kondensavfuktning är mycket lämplig i varma och fuktiga förhållanden.
Båda metoderna ovan kommer att tillföra värme till processen.

Behöver du vägledning för att välja rätt avfuktningslösning?

När är behovet av avfuktning och torkning typiskt som störst?

Många tillverkande företag upplever att deras tillverkningsprocesser är effektivare på vintern. Detta kan bero på att luftfuktigheten inomhus är mycket lägre på vintern än på sommaren, och därför kan dessa industrier ha behov av att säkerställa en konstant låg fuktighet i luften för att skapa optimala förhållanden för produktionsprocessen. En avfuktad lokal säkerställer ett stabilt inneklimat utan alltför hög luftfuktighet.

För hög luftfuktighet och korrosion förhindras med avfuktning

Rost börjar uppstå vid för hög fuktighet. Därför kan rostangrepp förhindras genom reglering av fuktigheten – vi rekommenderar under 55 % RF, då korrosion upphör för t.ex. obehandlat stål.

Istället för avfuktning kan du kan även tillföra värme för att sänka den relativa fuktigheten, men det är normalt sett en väldigt dyr lösning.

Avfuktning med adsorptionsavfuktare har dessutom den ekonomiska fördelen att en byggnad inte behöver vara isolerad då en sådan lösning inte är beroende av inomhustemperaturen.

Vilken avfuktare ska du välja till ditt projekt?

Kondensavfuktare rekommenderas när den omgivande luften är minst +20 oC och den relativa fuktigheten är hög. Fukten i luften kommer att omvandlas till vatten så det bör finnas tillgång till en golvbrunn eller eventuellt samlas kondensvattnet upp i ett kärl alt pumpas bort via en kondensvattenpump. 

En adsorptionsavfuktare fungerar i alla temperaturer och den är även effektiv om du behöver låg fuktighet. Däremot är den inte lika effektiv vid höga fuktinnehåll som en kondensavfuktare. Fukten i luften kommer att omvandlas till ”våtluft” som måste föras ut ur lokalen via ett ventilationsrör eller via en frånluftkanal.

Vi har ett brett produktutbud och kan ge dig råd om vad som är den bästa lösningen för just ditt projekt och dina behov. Du kan läsa mer om vårt sortiment inom avfuktare eller så kan du kontakta oss här.

Tillbaka till kunskap om befuktning och avfuktning 

Mer information om befuktning, avfuktning och evaporativ kylning...