Aporna i Ree Park har ett skönt inomhusklimat

Aporna i Ree Park har ett skönt inomhusklimat

Hur är inomhusklimatet hos dig och dina kollegor?

Dödskalleaporna i Ree Park, Danmark, njuter av ett skönt inomhusklimat som skapas med hjälp av luftbefuktning. Det är inte bara apor som har nytta av luftbefuktning. Korrekt luftfuktighet ger ett bra inomhusklimat utan de problem som kan uppstå med torr luft. Bland annat minimerar ett befuktningssystem problem som huvudvärk, torra ögon och spridning av luftburna virus. Ett optimalt inomhusklimat med en relativ luftfuktighet på 45–55 % året runt uppnås via munstycken som finfördelar vattnet ut i luften. 

Läs mer om inomhusklimat och smittspridning:

Minskad sjukfrånvaro med luftbefuktning

Rätt luftfuktighet ger optimalt inomhusklimat och minskad sjukfrånvaro. När luftfuktigheten ligger stabilt på 45–55 % har luftburna virus svårare att spridas, vilket gör att smittorisken på arbetsplatsen minskar väsentligt. Därmed bidrar luftbefuktning till att skapa ett mer hälsosamt arbetsklimat för dig och dina kollegor. 

Du kan läsa mer om Condairs luftbefuktning och inomhusklimat här

Har du frågor om ditt inomhusklimat?

Condair säkerställer optimalt inomhusklimat på kontor, produktion och många andra områden....