Bevarar kulturarv i Riksantikvarieämbetet

Bevarar kulturarv i Riksantikvarieämbetet

Befuktning och avfuktning till museumarkiv

Riksantikvarieämbetet i Stockholm är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Ansvaret omfattar i första hand frågor om kulturlandskap, kulturmiljöer, kulturföremål och museer.

Korrekt inomhusklimat säkerställer optimal bevarande

Många saker som lagras i arkiv behöver ett noggrant kontrollerat inomhusklimat för att bevara deras tillstånd. Det är därför viktigt att kunna kontrollera klimatet både med avseende på temperatur, men också i förhållande till fukt.

Det är viktigt att kunna bevara kulturarvet för kommande generationer så att de inte glöms bort, men att de kan bevaras korrekt så att de inte drabbas av irreparabel skada.

Professionell totalleverantör till museumsarkiv

Condair ansvarade för att genomföra förstudie, beräkningar, leverans av system för avfuktning och befuktning till myndighetens museumarkiv.

En undersökning av objekt och en kontrollmätning gjordes. Därefter byttes fukt- och temperatursensorerna, vilket säkerställde att all utrustning fungerade som den skulle.

Tidigare har även leverans av befuktningsaggregat för utbyte av ett befintligt centralångsystem genomförts.


Fördelarna med rätt luftfuktighet

  • Befuktning och avfuktning med hög noggranhet
  • Utbyta av Fukt- och temperaturgivare för att säkerhetsställa klimatkraven
  • Sänka energiåtgången med utbyte av centralångsystem


Produktspecifikationer

  • RS Ångbefuktare
  • DA-450 sorptionsavfuktare
  • Fukt och temperaturgivare

Installation: 2019

Få optimal luftfuktighet för arkiv och antikaffärer

Mer av våra kundreferenser...