Condair RS ersätter MK5 ångbefuktare

Reservdelar för MK5 ångabefuktare finns här.


MK5 ångbefuktare

Den här elektriska ångbefuktaren ger noggrann fuktkontroll utan extra kostnader för utbytbara ångcylindrar. Dessutom underlättar den underhållet med sitt patenterade kalkuppsamlingssystem.

Befuktning med avmineraliserat vatten

Befuktaren kan drivas med dricksvatten, vilket ger en kontrollnoggrannhet på upp till ± 2 %, eller med avmineraliserat vatten, som ger en kontrollnoggrannhet på upp till ± 1 %. När den används med avmineraliserat vatten minskar systemets underhållsbehov på grund av den mycket låga nivån av kalkavlagringar i ångcylindern.

Korrekt befuktning med kalkuppsamling

När den används med dricksvatten kan kalket som bildas i ångcylindern när vattnet förångas lätt avlägsnas med hjälp av Condair MK5:s patenterade kalkuppsamlingsbehållare. Det kalk som bildas på värmeelementen frigörs under drift och faller ned i den avtagbara kalkuppsamlingsbehållaren i botten av anläggningen.
Vid behov kan anläggningen tappas av och behållaren tömmas på kalk snabbt och enkelt, utan att hela befuktarens hölje behöver öppnas. 

En innovativ avloppspump placerad ovanför kalkuppsamlingsbehållaren förhindrar att stora kalkavlagringar sköljs ut i avloppet. Därmed kan du undvika blockering av avlopp och rörinstallationer. 

Systemet kan användas via det intuitiva gränssnittet eller anslutas till en BMS-anläggning.

Funktioner och fördelar

  • Inga utbytbara ångcylindrar, vilket ger minskade driftskostnader

  • Patenterat kalkuppsamlingssystem underlättar underhållet

  • Noggrann fuktkontroll upp till ± 1 %

  • Kan användas med dricksvatten, avmineraliserat vatten eller mjukt vatten

  • Kvalitetskonstruktion med lång livslängd

Behöver du hjälp med att välja rätt befuktare för ditt projekt?

Ångbefuktare, höjtrycksbefuktare och andra luftfuktare...