Ångventilen för centralproducerad ånga

Condair ESCO

Luftfuktighetreglering med ångbefuktning i ventilationsaggregat och kanal

Condair ESCO använder ånga från byggnadens befintliga ånginstallation för att förse ventilationsanläggningar eller kanaler med befuktning. Ångbefuktaren behandlar ångan för att avlägsna kondensvatten och säkerställer att endast torr ånga tillförs för kontroll av luftfuktigheten. 

Ångbefuktning med exakt kontroll och förhindra läckage av ånga

Den kan köras med ett tryck på upp till 4 bar och leverera upp till 1 000 kg ånga/timme till en ventilationsanläggning. Den är försedd med en keramisk vridventil med 0–100 % reglering som ger noggrann kontroll och förhindrar läckage av ånga i stängt läge.

Patenterad ångfördelning en garanti mot kondensvatten i kanalen

Condair ESCO:s patenterade ångfördelare har mycket små invändiga munstycken som endast skickar ånga mot mitten av ångfördelaren, där ångan är varmast och torrast. Därmed säkerställs att det kondensvatten som uppstår vid de kallare ytterkanterna inte leds genom kanalen.

Befuktning utan behov av förvärmning

Till skillnad från andra ångbefuktare som använder förvärmda ångfördelare för att undvika dessa "stänk", minskar ESCO:s ångfördelare värmeöverföringen till luftströmmen och ger omedelbar befuktning utan förvärmning.

Condair ESCO finns tillgänglig i gjutjärn eller rostfritt stål med en rad ångrörsalternativ som passar kanalens mått och uppfyller de nödvändiga absorptionsavstånden.

Observera att ESCO-ställdon inte längre är ATEX-godkända.

Behöver du hjälp med att välja rätt befuktare för ditt projekt?

Ångbefuktare, höjtrycksbefuktare och andra luftfuktare...