Condair RS resistiva ångbefuktare

Den här elektriska ångbefuktaren ger noggrann fuktkontroll utan extra kostnader för utbytbara ångcylindrar i plast då den har en mantlad stålcylinder i rostfritt stål. Dessutom underlättas underhållet med sitt patenterade kalkuppsamlingssystem.

Lätt att tömma kalkbehållaren på RS ångbefuktaren

Den kalk som bildas på värmeelementen frigörs under normal drift och faller ned i den avtagbara kalkuppsamlingsbehållaren i botten av enheten. Kalkborttagningen utförs genom att tömma kalkuppsamlingsbehållaren på vatten med en enkel knapptryckning, låta enheten svalna och sedan ta bort behållaren och tömma den på kalk.

Minimalt underhåll av ångluftbefuktaren med RO-vatten

Condair RS resistiva ångbefuktare kan använda både vanligt kommunalt vatten eller RO-vatten. Genom att använda RO-vatten (omvänd osmos-vatten) till en Condair RS-VE ges möjligheten att styra den relativa luftfuktigheten inom ±2 %. Genom att använda Condair RS-P (Process) ges möjligheten att styra den relativa luftfuktigheten inom ±1 %. När RO-vatten används elimineras i princip bildandet av kalkbeläggningar, vilket minimerar kraven på underhåll av enheten.

Längre livslängd med förhindrad förkalkning

Genom att vatteninloppet och utloppet placerats mellan de dubbla väggarna på den yttre cylindern och den invändiga cylinderfodringen, håller sig temperaturen på en nivå som gör att kalk inte bildas i det här utrymmet. Den här "kallvattensamlingen" förhindrar att inloppet och utloppet blir igensatta av kalk, vilket ökar tiden mellan servicetillfällena.

En avancerad pekskärm navigering ger intuitiv kontroll över drift och mycket detaljerade rapporter, inklusive nedladdning av prestanda, fel och servicehistorik i Excel för avancerad diagnostik. BMS-anslutning är standard med BACnet och Modbus protokoll

Condair RS ångbefuktare med fläktenhet

Den här resistiva ångbefuktaren med fläktenhet levererar upp till 40 kg/t direkt ut i rummet. Fläktenheten kan placeras antingen ovanpå befuktaren eller på annan plats. En fläkt med dubbla hastigheter ger antingen tyst drift eller hög effekt och fläktenheten är IP21-klassificerad.

Teknisk kunskap...

Funktioner och fördelar

  • Patenterat system för kalkhantering som gör det enkelt att avlägsna kalk

  • Cylinder i rostfritt stål som går att rengöra, vilket eliminerar behovet av utbytbara plastcylindrar

  • Noggrann kontroll av luftfuktigheten på +/-2 % med kranvatten och +/-1 % med avmineraliserat vatten (Process-version)

  • Kan användas med avmineraliserat vatten för att minska servicebehovet markant

  • "Kallvattensamling" förhindrar att vatteninloppet och utloppet blockeras av kalk

Behöver du hjälp med att välja rätt befuktare för ditt projekt?

Ångbefuktare, höjtrycksbefuktare och andra luftfuktare...