Op til 30 % mindre vægttab af frugt og grøntsager med befugtningsløsning

SAMARBETE ÄR NYCKELN

AirSon Engineering är ett ingenjörsföretag som utför både konsultuppdrag och totalentreprenader, inom företrädesvis Livsmedels-, Läkemedels- och Hi-Tech tillverkningsindustrierna. AirSon består till den absoluta merparten av projektledare, konstruktörer samt energiingenjörer.   

Oavsett projekt kan AirSon hjälpa till med hela processen och garanterar leverans av nyckelfärdiga projekt.

Condair AB har under många år haft ett starkt samarbete med AirSon i många olika projekt.

När kunder anlitar AirSon är det med en önskan och förväntan om professionellt kompetent planering och väl genomtänkta lösningar, ofta med högt ställda krav på energieffektiva lösningar.

Vi har arbetat med AirSon under många år i en lång rad olika projekt.

Genom åren har det varit ett starkt samarbete som har visat sig värdefullt på många parametrar.

Vi tänker likadant och arbetar i projekt utifrån samma värdegrund. Kunden ska ha den bästa lösningen för sina behov. Inget annat.

Därför har vi varit involverade i beräkningar, planering, installation etc. i projekt som t.ex.

  • Renrum – där det är avgörande att kunna styra luftfuktigheten exakt.

  • Batteritillverkning – där det handlar om både tillverkning och paketering av dyra lösningar och där det därför är viktigt att undvika statiskelektricitet samt undvika stillestånd.

  • Klimatrum – där till exempel olika materials beteende måste testas i specifika klimat.

  • Elektronikproduktion – mycket känslig för statisk elektricitet/ESD, som kan skada både maskiner och produkter i produktionslinjen.

  • Förpackningstillverkning.

Flera av AirSons kunder har behov av att kontrollera luftfuktigheten i olika miljöer och därför krävs ofta både befuktnings- och avfuktningslösningar för att kontrollera luftfuktigheten på en fast nivå oberoende av årstid och andra yttre faktorer.

En del företag är också ute efter energioptimering och hur man på bästa sätt kan ta tillvara på överskottsvärme etc. Även här hjälper vi till med beräkningar och utformning av de mest energieffektiva lösningarna.

Fördelar

  • Hög grad av tillit 

  • Omfattande kunskap om produkter och kvalitet

  • Omfattande kunskap om olika brancher och specifika behov

  • Arbetar utifrån samma värdegrund - fokuserar på kundens behov

"Samarbetet mellan Airson och Condair är alltid professionellt och smidigt eftersom vi känner varandra och arbetar med projekt som bygger på samma värderingar och med kunden i fokus."

Staffan Nordström, CCO, AirSon 

Behöver du råd om ett projekt?

Läs om våra andra referenser inom evaporativ kylning och inomhusklimat...