Hygieniskt rent vatten genom omvänd osmos

Hygienisk drift av befuktaren säkerställs med hjälp av det mineralfria vattnet som är behandlat med omvänd osmos, regelbunden sköljning av vatteninloppsledningarna, det patenterade HygiejnePlus-konceptet med självjonisering, valfri H2O2-desinficering och tryckluftstorkning av vattenledningarna.

Hybrid luftfuktare till adiabatisk befuktning

Condair DL

Befuktning är effektiv och hygienisk med kombinationen av vatten och fördunstning

Condair DL hybridbefuktare kombinerar vatten- och förångningstekniker som ger effektiv och hygienisk adiabatisk befuktning och kyla i kanalen. 

Befuktare med effektiv vattenanvändning med keramiska förångnings elementet

Ett galler med lågtrycksmunstycken avger en fin vattenånga i luftströmmen i riktning mot en patenterad keramisk droppförångare. Den fukt som inte absorberas direkt av luften fälls ut på det keramiska förångningselementet. När luften strömmar genom de keramiska kassetterna absorberas det överflödiga vattnet av luften, vilket ger en effektiv vattenförbrukning och droppfri befuktning. 

Låg energiförbrukning med lågtrycksmunstycken och vattenbehandlings anläggning

Eftersom Condair DL använder lågtrycksmunstycken förbrukar systemet mycket lite energi jämfört med högtrycksbefuktare. Vattenbehandlingsanläggningen levererar vatten med det tryck som krävs för att det ska frigöras från munstyckena, vilket betyder att ingen förtryckspump behövs.

Befuktare som ger jämn fördelning med enkel inställning 

Varje enskilt munstycke kan ställas in i en vinkel på upp till 15°, så att fukten fördelas jämnt över hela ventilationsanläggningen och det keramiska förångningselementet. En jämn fördelning ger optimal förångning och fuktighetskontroll.

Funktioner och fördelar

  • Effektivt lågtrycksanläggning som sparar energi
  • Patenterat keramiskt förångningselement maximerar förångningen och ger aerosolfri befuktning
  • Ytterst hygienisk drift med omvänd osmos, självjonisering, sköljcykler och tryckluftstorkning av vattenledningarna
  • Noggrann fuktkontroll med upp till 15-stegs kapacitet och fullständigt modulerande styrning

Behöver du hjälp med att välja rätt befuktare för ditt projekt?

Condair DL system overview

Ångbefuktare, högtrycksbefuktare och andra luftfuktare...