Hygieniskt rent vatten genom omvänd osmos

Hygienisk drift av befuktaren säkerställs med hjälp av det mineralfria vattnet, som är behandlat med omvänd osmos, regelbunden sköljning av vatteninloppsledningarna, det patenterade HygiejnePlus-konceptet med självjonisering, valfri H2O2-desinficering och tryckluftstorkning av vattenledningarna.

Hybrid luftfuktare till adiabatisk befuktning

Condair DL

Effektiv och hygienisk befuktning med kombinationen av vatten och industning

Condair DL hybridbefuktare kombinerar vatten- och förångningstekniker som ger effektiv och hygienisk adiabatisk befuktning i kanalen. 

Effektiv vattenanvändning med keramiska förångning elementet

Ett galler med lågtrycksmunstycken avger en fin vattenånga i luftströmmen i riktning mot en patenterad keramisk droppförångare. Den fukt som inte absorberas direkt av luften fälls ut på det keramiska förångningselementet. När luften strömmar genom de kemiska kassetterna absorberas det överflödiga vattnet av luften, vilket ger effektiv vattenförbrukning och droppfri befuktning. 

Låg energiförbrukning med lågtryckmunstycken och vattenbehandling anläggning

Eftersom Condair DL använder lågtrycksmunstycken förbrukar systemet mycket lite energi jämfört med högtrycksbefuktare. Vattenbehandlingsanläggningen levererar vatten med det tryck som krävs för att det ska frigöras från munstyckena, vilket betyder att ingen förtryckspump behövs.

Enkel inställning ger likformig fördelning av befuktning

Varje enskilt munstycke kan ställas in i en vinkel på upp till 15°, så att fukten fördelas jämnt över hela ventilationsanläggningen och det keramiska förångningselementet. En jämn fördelning ger optimal förångning och fuktighetskontroll.

Funktioner och fördelar

  • Effektivt lågtrycksanläggning som sparar energi

  • Patenterat keramiskt förångningselement maximerar förångningen och ger aerosolfri befuktning

  • Ytterst hygienisk drift med omvänd osmos, självjonisering, sköljcykler och tryckluftstorkning av vattenledningarna

  • Noggrann fuktkontroll med 15-stegs kapacitet och fullständigt modulerande styrning

Condair DL system overview

1 - Condair RSF-finfilter

2 – Condair RSF-röravskiljare

3 – Condair RSF-vattenavkalkningsanläggning

4 – Condair AT-filter för omvänd osmos

5 – Condair DL-kontrollpanel

6 – HygiejnePlus®-självjonisering

7 – Förångade munstycksgaller

8 – Keramiskt förångningselement

Kanske är du också intresserad i ...

Condair ME evaporativ befuktare & kylare

Condair ME ger låg kontroll energi luftfuktighet och evaporativ kylning till en luftbehandlingsaggregat eller kanal. Dess in …

Läs mer

Condair HP högtrycksbefuktare för kanalmontering

Ger energibesparande adiabatisk befuktning och kylning för en ventilationsanläggning eller kanal.

Läs mer

Condair GS gasdriven ångbefuktare

Ångbefuktning med hög kapacitet och låga driftskostnader tack vare användning av gas i stället för el.

Läs mer

Condair ESCO ångbefuktare

Använder byggnadens befintliga ånginstallation för att förse en ventilationsanläggning eller ventilationskanal med torr ånga.

Läs mer