Högtrycksbefuktare för kanalmontage

Condair HP

                

trycksatt vatten ger snabb absorption och kyleffekt

Condair HP ger adiabatisk befuktning och kylning till ett ventilationsaggregat eller kanal. En rad dysor monterade tvärs över luftströmmen och sprider vatten under högt tryck, vilket skapar en fin dimma som snabbt absorberas. En droppavskiljare (nedströms) avlägsnar eventuell oförångad fukt från luften för att säkerställa droppfri befuktning. 

Låg energiförbrukning och hög befuktningskapacitet

Dysorna monteras på ett rostfritt rör och är anslutna till en högtryckspump samt en vattenreningsanläggning. Mineralerna avlägsnas från vattnet innan det förs in i rören med ett tryck på 60–70 bar. En enda pumpstation kan förse flera ventilationsaggregat via en Master/Slav funktion. Systemet har en hög befuktningskapacitet på upp till 1,300 kg/h och 884 kW adiabatisk kyleffekt med enbart 2,2 kW el förbrukad per pump.

Hög kvalitet och rostfritt stål

Dysorna och tillhörande fördelarrör är tillverkade i rostfritt stål av högsta kvalitet. Den oljefria högtryckspumpen är också tillverkad i rostfritt stål och har 8 000 timmars garanterad drift. 

BactiQuant säkerställer hygienen

Hygienen säkerställs genom UV-sterilisering och regelbundna sköljcykler som gör att vattnet inte blir stillastående i systemet.

Funktioner och fördelar

  • Energibesparande befuktning och kylning med hög kapacitet

  • Kan förse flera ventilationsaggregat från en pumpstation

  • Befuktning och adiabatisk kylning

  • Tillverkad i rostfritt stål av högsta kvalitet

  • Enkel att installera och begränsat underhåll

Behöver du hjälp med att välja rätt befuktare för ditt projekt?

Ångbefuktare, höjtrycksbefuktare och andra luftbefuktare...