Högtrycksbefuktare för kanalmontering

Condair HP

                

Atomiserad vatten ger snabb absorption och kyleffekt

Condair HP ger adiabatisk befuktning och kylning för en ventilationsanläggning eller kanal. En rad munstycken monterade tvärs över luftströmmen sprider vatten under högt tryck, vilket skapar en fin dimma som snabbt absorberas. En droppavskiljare (nedströms) avlägsnar eventuell oförångad fukt från luften för att säkerställa droppfri befuktning. 

Låg energiförbrukning och hög befuktning kapacitet

Munstycksrören är anslutna till en högtryckspumpstation och en vattenbehandlingsanläggning. Mineralerna avlägsnas från vattnet innan det förs in i rören med ett tryck på 60–70 bar. En enda pumpstation kan förse flera ventilationsanläggningar med munstycksrör för upp till 1 300 kg fukt i timmen. Systemet har en hög befuktningskapacitet på upp till 884 kW adiabatisk kyl baserad på bara 2,2 kW el förbrukad.

Hög kvalitet och rostfritt stål

Munstyckena och tillhörande fördelarrör är tillverkade i rostfritt stål av högsta kvalitet. Den oljefria högtryckspumpen är också tillverkad i rostfritt stål och har 8 000 timmars garanterad drift. 

BactiQuant ren säkerställa hygienen

Hygienen säkerställs genom UV-sterilisering och regelbundna sköljcykler som gör att vattnet inte blir stillastående i systemet.

Funktioner och fördelar

  • Energibesparande befuktning och kylning med hög kapacitet

  • Kan förse flera ventilationsanläggningar från en pumpstation

  • Befuktning och avdunstningskylning

  • Tillverkad i rostfritt stål av högsta kvalitet

  • Enkel att installera och begränsat underhåll

Kanske är du också intresserad i andra befuktare från Condair ... 

Condair ME evaporativ befuktare & kylare

Condair ME ger låg kontroll energi luftfuktighet och evaporativ kylning till en luftbehandlingsaggregat eller kanal. Dess in …

Läs mer

Condair DL hybrid sprej & evaporativ befuktare

Kombinerar sprut och avdunstning teknik för effektiv och hygienisk i-kanalen befuktning.

Läs mer

Condair GS gasdriven ångbefuktare

Ångbefuktning med hög kapacitet och låga driftskostnader tack vare användning av gas i stället för el.

Läs mer

Condair ESCO ångbefuktare

Använder byggnadens befintliga ånginstallation för att förse en ventilationsanläggning eller ventilationskanal med torr ånga.

Läs mer