Högtrycksbefuktning för direkt rum i kommersiella byggnader

 Draabe NanoFog Evolution

              

Diskret luftfuktare för kommersiella byggnader

Denna tysta och diskreta befuktare passar perfekt i företagslokaler som inte har någon central ventilationsanläggning. Munstyckena går knappt att höra, är 10 cm höga och kan vart och ett leverera upp till 3 kg befuktning i timmen rakt ut i ett rum med hjälp av snabb förångning. 

Kombinerat befuktning möjliggör zonreglering

Flera munstycken går att kombinera och styra via en central panel för att leverera upp till 200 kg/timme med hjälp av zonstyrning. Detta innebär att luftfuktigheten går att styra individuellt i olika rum.

Mineral-fritt vatten med en omvänd osmos- reningverk

Anläggningen består av en vattenbehandlingsanläggning med omvänd osmos som avlägsnar mineralerna från vattnet, en högtryckspump, munstycken direkt i rummet, hygrostater och en central kontrollpanel.

Modul ersättningssystem ger låga kostnader och säkerställa driftsäkerhet

Både filtret till vattnet som behandlats med omvänd osmos och pumpen monteras i fristående moduler som enkelt kan bytas mot nya som levereras med lämpliga serviceintervall. Använda moduler skickas på service hos Condair, medan de nya enkelt kan monteras på ett par minuter. Fördelarna med att använda detta modulutbytessystem är att det lokala underhållsansvaret minskar, systemets avbrottstid minimeras, komponenterna har obegränsad garanti och befuktningsanläggningen blir driftssäker, effektiv och hygienisk.

Funktioner och fördelar

  • Perfekt för företagslokaler som saknar central ventilationsanläggning

  • Mycket tyst drift

  • Små och diskreta munstycken direkt i rummet

  • Zonstyrning för individuella luftfuktighetsinställningar i olika rum

  • Minimalt underhåll på plats

Behöver du hjälp med att välja rätt befuktare för ditt projekt?

Image

1 - Vattenavkalkningsanläggning

2 -Vattenfilter för avlägsnande av avlagringar från vattnet

3 - Modul för behandling av vatten med omvänd osmos för rening av inloppsvattnet

4 - Kontrollpanel med pekskärm för omvänd osmos

5 - Vattenexpansionskärl

6 - Högtryckspumpmodul för inloppsvatten med 85 bar till munstyckena

7 - Kontrollpanel med pekskärm för högtryckspumpen

8 Central kontrollpanel för HumCenter

9 - Hygrostater för HumSpot-zonstyrning

10 - Zon A NanoFog Evolution-munstycksrör

11 - Zon B NanoFog Evolution-munstycksrör

     

     

     

     

     

Ångbefuktare, höjtrycksbefuktare och andra luftbefuktare...