ML Flex högtrycksbefuktare för direkt rumsbefuktning

Högtrycksbefuktare för direkt rumsbefuktning

ML Flex

Högtrycksbefuktare för dammbindning och industri

ML Flex är en högtrycksbefuktare för användning i industriproduktion och växthus samt för dammdämpning och evaporativ kylning. 

Mineral fri befuktning utformad som behövs

En rad högtrycksmunstycken sitter placerade på ett rör specialanpassat för alla användningsområden. Röret är anslutet till en högtryckspumpstation och en vattenbehandlingsanläggning. Mineralerna avlägsnas från inloppsvattnet och tillförs munstyckena med ett tryck på mellan 60–70 bar. När vattnet släpps på förångas det och absorberas av luften, varvid luftfuktigheten stiger.

Högtrycksbefuktning lämelig för dammiga utrymmen

ML Flex är tillverkad i rostfritt stål av högsta kvalitet. Eftersom det inte finns någon fläktenhet för att sprida vattnet krävs ingen elanslutning för själva fördelningen, vilket betyder att anläggningen kan användas i explosionssäkra miljöer. Den är även väl lämpad för användning i mycket dammiga rum, till exempel vid textilproduktion.

Befuktning med avmineraliserat vatten för att minska damm

Munstycksröret kan hängas upp i taket eller väggmonteras.
Eftersom befuktaren använder avmineraliserat vatten kommer inget damm ut i luften.

Funktioner och fördelar

  • Mycket tyst drift med endast 32 dB

  • Tryckluft är inte nödvändigt

  • Mycket låga driftskostnader

  • Tillverkad i rostfritt stål

  • Inga integrerade fläktar – idealisk för dammiga eller explosionssäkra miljöer

Behöver du hjälp med att välja rätt befuktare för ditt projekt?

Ångbefuktare, höjtrycksbefuktare och andra luftbefuktare...