Effektiv och hygienisk ångfördelning för ångbefuktning

Condair OptiSorp

Ångfördelare för distribution av ånga över korta fördunstningsavstånd

Condair OptiSorp fördelarrör för fördelning av ånga över korta förångningsavstånd. 

OptiSorp ångfördelarrör förkortar fördunstningsavståndet för ånga som ska blandas med luften i en kanal eller ventilationsanläggning. Därmed förhindras att kondens kommer i kontakt med komponenter eller hörn i ventilationsanläggningen. Detta säkerställer en tillförlitlig och hygienisk ångbefuktning.

Säker befuktning utan risk för kondens

Små patenterade invändiga munstycken på fördelarrören hämtar ånga från mitten av ångröret, där ångan är som varmast och torrast. Detta säkerställer att ångan tillförs till ventilationsanläggningen utan "stänk", som annars kan förekomma när kondensvatten bildas kring rörets svalare utsida.

OptiSorp minskar fördunstningsavstånden och ger ökad effekt

En jämn spridning av munstycksöppningarna längs hela ångfördelarrören ger konsekvent utsläpp av torr ånga längs hela luftströmmen och minskar fördunstningsavståndet jämfört med vanliga ångrör. 
OptiSorp är tillverkad i robust rostfritt stål, vilket ger lång livslängd.


Funktioner och fördelar för OptiSorp

  • Upp till fyra gånger snabbare förångningstid än standardångrör
  • Patenterade invändiga munstycken ger garanterat torr ånga

  • Jämn fördelning av ångan i kanalen för noggrann fuktighetskontroll

  • Tillverkad i rostfritt stål för lång livslängd

Behöver du hjälp med att välja rätt befuktare för ditt projekt?

Ångbefuktare, höjtrycksbefuktare och andre luftfuktare...