Pålitlig och hygienisk ångfördelarrör för ångbefuktning

Condair OptiSorp

Fördelare för distribution av ånga över korta förångnings avstånd

Condair OptiSorp fördelarrör för fördelning av ånga över korta förångningsavstånd. 

OptiSorp ångefördelarrör förkortar förångningsavståndet för ånga som ska frigöras i en kanal eller ventilationsanläggning. Därmed förhindras att ångan kommer i kontakt med komponenter eller hörn i ventilationsanläggningen. Detta säkerställer en tillförlitlig och hygienisk ångbefuktning.

Säker befuktning utan risk för kondens

Små patenterade invändiga munstycken på fördelarröret hämtar ånga från mitten av ångröret, där ångan är som varmast och torrast. Detta säkerställer att ångan tillförs till ventilationsanläggningen utan "stänk", som annars kan förekomma när kondensvatten bildas kring rörets svalare utsida.

OptiSorp minska avdunstningavstånden och ger ökad effekt

En jämn spridning av munstycksöppningarna längs hela fördelarröret ger konsekvent utsläpp av torr ånga längs hela luftströmmen och minskar förångningsavståndet jämfört med vanliga förångningsrör. 
OptiSorp är tillverkad i robust rostfritt stål, vilket ger lång livslängd.


Funktioner och fördelar för OptiSorp

  • Upp till fyra gånger snabbare förångningstid än standardångrör
  • Patenterade invändiga munstycken ger garanterat torr ånga

  • Jämn fördelning av ångan i kanalen för noggrann fuktighetskontroll

  • Tillverkad i rostfritt stål för lång livslängd

Behöver du hjälp med att välja rätt befuktare för ditt projekt?

Ångbefuktare, höjtrycksbefuktare och andre luftfuktare...