Condair RS ångbefuktare med fläktenhet

Den här resistiva ångbefuktaren med fläktenhet levererar upp till 40 kg/h rakt ut i rummet. Fläktenheten kan placeras antingen ovanpå befuktaren eller på annan plats. En fläkt med dubbla hastigheter ger antingen tyst drift eller hög effekt, och fläktenheten är IP21-klassificerad.

Exakt kontroll av fuktighet med RS-ångfuktare

Condair RS-befuktaren ger noggrann fuktkontroll utan extra kostnader för utbytbara ångcylindrar i plast. Dessutom underlättar den underhållet med sitt patenterade kalkuppsamlingssystem.

Lätt avlägsnande av kalkbeläggningar

Det kalk som bildas på värmeelementen frigörs under normal drift och faller ned i den avtagbara kalkuppsamlingsbehållaren i botten av enheten. Kalket avlägsnas genomförs genom att tömma kalkuppsamlingsbehållaren på vatten med en enkel knapptryckning, låta enheten svalna och sedan ta bort behållaren och tömma den.

Underhållet är minimalt

Condair RS kan användas med kranvatten för fuktkontroll på ±3 % eller avmineraliserat vatten för fuktkontroll på ±1 %. När enheten används med avmineraliserat vatten minskar systemets underhållsbehov på grund av den mycket låga nivån av kalkavlagringar.

En avancerad styrenhet med pekskärm ger användaren intuitiv kontroll över driften och mycket detaljerade rapporter, inklusive hämtningsprestanda, felhistorik och servicehistorik. Dessa går att överföra till Excel för avancerad diagnostik. BMS-anslutningen är av standardtyp med BACnet- och Modbus-protokoll.

Teknisk kunskap...

     
RS resistiva ångbefuktaren från Condair

     
Condair RS - att tömma uppsamlingstanken

       

Funktioner och fördelar

  • Ger noggrann fuktighetskontroll rakt ut i rummet

  • Fläktenheten kan monteras ovanpå befuktaren eller på annan plats

  • Patenterad kalkhantering gör det enkelt att avlägsna kalk

  • Kan användas med avmineraliserat vatten för att minska servicebehovet markant

  • Avancerad styrenhet med pekskärm ger enkel drift och avancerad rapportering

Andra ångbefuktare från Condair ..