Resistiv ångbefuktare

Hur fungerar en resistiv ångbefuktare?

En resistiv ångbefuktare är en isotermisk befuktare som fungerar enligt principen immersionsuppvärmning.

Den använda ångan för befuktning skapas i en rostfri stålcylinder (som ofta är belagd med återanvändbar plastfolie fö ratt skydda den mot uppbyggnad av härdare). Elektriska värmeelement genererar den värme som behövs för att producera ångan. Eftersom det i den här tekniken används motståndselement (dvs värmeelementen), beror processen på det tillgängliga vattnets förmåga att leda värme, och den kan göras med användning av antingen kranvatten eller demineraliserat vatten. En annan fördel med den här tekniken är att dammutledningen är kontrollerbar från 0 till 100 %.

Drift av en ångbefuktare med hjälp av resistiv uppvärmning

Vattnet som används till befuktning flyter från botten upp över den magnetiska inloppsventilen, varefter koppen fylls upp och vattnet flyter in i ångcylindern av rostfritt stål. En nivåkontroll säkerställer att vattnet i ångcylindern hålls på en jämn nivå. Den genererade ångan flyter upp över slangförbindelsen och in i ångfördelaren. Det kondensvatten som ackumuleras i ventilationsenheten avlägsnas med hjälp av en kondensslang.

Se en video om hur en resistiv ångbefuktare fungerar

Är du osäker på om du ska använda en resistiv ångbefuktare i ditt projekt?

Schematisk layout över en ångbefuktare som använder resistiv uppvärmning

Mer information om befuktning, avfuktning och evaporativ kyla...