Bestämning av homogenitetsindex

Hur fastställs ett homogenitetsindex?

Definition av homogenitetsindex

Fastställandet av ett homogenitetsindex möjliggör enkel och tydlig illustrering av samt sammanlänkning mellan olika ångfördelningssystem, och ger utförlig information om kvaliteten på den homogena fördelningen av ånga.

Homogen fördelning av luftfuktighet är en avgörande förutsättning för korta fuktavstånd samt undvikande av stratifiering i nedströmskomponenter. Mer om beräkning av befuktningsavstånden.

Utvärdering av homogeniteten i tillförd ånga är inte svårt om man förstår de grundläggande interaktioner som äger rum. Tillförseln av ånga förbättras när den finfördelning som ångan fördelas med, samt storleken på luftströmstvärsnittet ökar. Antal och uppsättningen av ångfördelare, samt typer, antal och fördelning av ångmunstycken över hela området, är av avgörande betydelse.

Enligt kraven i VDI 6022 ark 1 bör driften av ångbefuktare ske på ett sådant sätt att uppkomst av kondensvatten i luftslangarna undviks. Av detta skäl ska fuktavstånden vara anpassade medan pålitlig och homogen fördelning av ånga över luftströmstvärsnittet upprätthålls.

Ett homogenitetsindex är mycket lämpligt för enkel och snabb utvärdering av den homogena fördelningen av ånga i ångfördelningssystem.

Homogen fordeling med kort fugtafstand

Se en video som förklarar vad ett homogenitetsindex är

     
  

Fordeling af damp med lang fugtafstand

Vill du veta mer om homogenitetsindexet?

Luftströmstvärsnitt:        OAir [m2]
Ångfordelare:                     nNH [st.]
Ångavledning:                    nSO [enkel- eller dubbelsidig]
Antal munstycken:             nNZ [st.]
Luftbefuktningsförmåga:    qS [kg/t]
Homogenitetsindex:          HINX [icke-dimensionellt värde]

Udregning af homogenitetsindeks

Exempel på beräkning av homogenitetsindex

System 1:


Esco DR73-A5.10-8 (med 20 munstycken per munstyckesamling samt dubbelsidig ångavledning
Ångavledning:        100 kg/t 
Luftströmstvärsnitt: 4 m² 
Antal munstycken:  100 st. 

  

System 2:

Alternativ variant (2 munstyckesamlingar samt 90 munstycken med enkelsidig ångavledning)

Mer information om befuktning, avfuktning och evaporativ kyla...