Entalpikontrollsystem

Vad är skillnaden mellan ett daggpunktsystem och ett entalpikontrollsystem?

Drift av ett daggpunktsystem

I första omgången fastställs en punkt belägen under både mätningslinjen och målpunkten i h-x-diagrammet. Systemet ska värmas upp före befuktning. Punkten belägen under målpunkten nås därefter via maximal befuktning. Då det i denna process används en adiabatisk metod som skapar en temperaturökning under befuktningen, ska systemet värmas igen när målpunkten är nådd.

Den befuktningsprocess som äger rum vid användning av daggpunktkontroll, sätter igång i områden där det förekommer mycket höga nivåer av relativ luftfuktighet. Ju högre den relativa luftfuktigheten är, desto besvärligare blir det emellertid att utföra befuktningen. Dessutom nödvändiggör behovet av uppvärmning före och efter befuktningsprocessen att man använder två luftspjäll i ventilationssystemet. Till följd av detta är ett daggpunktkontrollsystem betydligt mindre energibesparande.


Drift av ett entalpikontrollsystem

Därför är det mer energisparande entalpikontrollsystemet bättre lämpat för denna process. Vid användning av den här metoden värms luften upp så att den når både sin måltemperatur och den påkrävda temperaturen för adiabatisk befuktning.

Med adiabatisk befuktning nås målpunkten mycket exakt medan lufttemperaturen samtidigt faller i förhållande till det tidigare beräknade värdet. Eftersom den här processen äger rum under förhållanden med mycket höga temperaturer och relativt låga nivåer av luftfuktighet kan befuktningen genomföras både enkelt och förnuftigt sett utifrån en energimässig ståndpunkt.

Dugpunktskontrolsystem i HX diagram

HX-diagram visar ett daggpunktkontrollsystem


Entalpi-kontrolsystem i HX diagram

HX-diagram visar en entalpikontroll

Vill du veta mer om daggpunkter och entalpikontroll i HX-diagrammet?

Här kan du se en video som förklarar skillnaden mellan daggpunkt och entalpikontroll

Mer information om befuktning, avfuktning och evaporativ kyla...