Elektrod- eller resistiva ångfuktare?

Med elektrod och resistiv är de två huvudtyperna av eldrivna ångbefuktare som en återförsäljare inom HVAC köper och installerar. Båda är mångsidiga och finns i flera storlekar för användning antingen i ett direktrum eller i ventilationskanalen.

Ur återförsäljarens perspektiv så är ofta huvudpunkterna när de ska välja en enhet inköpskostnaden och hur lättinstallerad den är. För en kund eller slutanvändare så är den initiala kostnaden viktig också, men det är även driftskostnader och underhållsbehov.

Skillnaden mellan elektrod och resistiva ångfuktare

Huvudskillnaderna mellan elektrod- och resistivteknikerna är hur de värmer upp vattnet för att bilda ånga och hur de styr ångutsläppen.

Elektrode ångfuktare

Elektroden leder ström genom vattnet för att få det att koka. Ju mer ström som passerar genom vattnet, desto mer ånga bildas. Så utkomsten ökar med en hög vattennivå eller när högre mineralnivåer gör vattnet mer ledande.

För att upprätthålla rätt nivå så regleras mineralkoncentrationen i vattnet genom tömning och tillförsel av nytt vatten. Det här ger vanligen en luftfuktighetskontroll på +/-5 % RF.

Resistiva luftfuktare

Resistiva luftbefuktare skapar ånga genom överföring av värme från resistenselement till vattnet. Ångutsläppet styrs genom att tillföra mer eller mindre värme till vattnet snarare än att styra vattennivån eller dess konduktivitet. Det här leder till en mer exakt luftfuktighetskontroll på omrking +/-2 % RF med vattenverksvatten.

Då mineralinnehållet i vattnet inte påverkar ångbildningen så kan resistiva luftfuktare också användas med RO-vatten (omvänd osmos). Då mineralinnehållet i vattnet är mycket lågt så bildas i princip inga avlagringar, vilket avsevärt minskar underhållsbehovet.

Det förbättrar också luftfuktighetskontrollen genom att ta bort behovet av att regelbundet tillföra nytt (kallt) vatten för att minska mineralnivåerna. En konsekvent vattentemperatur leder till ett konsekvent ångutsläpp och gör att den resistenta luftfuktaren som drivs med RO-vatten kan styra luftfuktigheten med +/-1 % RF.

Installations- och anskaffningskostnader

Luftfuktare med elektroder har ofta lägst kostnad av de två teknikerna. Installationskostnaden för både elektrod och resistiv är likvärdiga, och båda är enkla att installera eftersom det bara behövs anslutningar till ström, ingående vatten och avlopp.

Driftskostnaden för en ångbefuktare beror i huvudsak på två saker. Strömmen som behövs för att omvandla vattnet från vätska till gas och kostnaden för att ta hand om det som blir kvar i luftbefuktaren efter den processen.

När vattenverksvatten används så är elkostnaden densamma för båda luftbefuktarna, eftersom de använder samma mängd el för att framställa ånga. Om emellertid den resistiva enheten använder RO-vatten så minskar strömförbrukningen eftersom mycket lite varmvatten skickas vidare till avloppet. Även om strömförbrukningen minskar när RO-vatten används så ökar vattenförbrukningen eftersom 50 % av vattnet hamnar i avloppet som en del av den initiala filtreringsprocessen.

Behöver du hjälp med att välja rätt ångfuktare?

Kalkavlagringar i elektrod luftfuktare

Med en elektrod luftfuktare så bildar mineralerna i vattnet avlagringar i plastcylindern när ångan framställs. När cylindrarna är fulla av kalkavlagringar så byts de ut, vilket är enkelt gjort och innebär ett mycket snabbt utfört underhåll och minimal nedtid för luftbefuktningssystemet. Nackdelen är att cylindrarna kan vara dyra och därmed utgöra en kontinuerlig kostnad för reservdelar.

Kalkhantering i resistiva ångfuktare

Eftersom resistiva ångbefuktare inte leder strömmen genom vattnet kan rostfria stålkammare användas, vilka kan rengöras snarare än att de behöver bytas ut. På så vis undviks kostnaden för engångscylindrar och därmed minskar utgifterna för reservdelar. Den initiala kostnaden för den dyrare, resistiva enheten kan hämtas in på så kort tid som 18 månader.

Så även om de kontinuerliga driftskostnaderna kan minska med en resistiv luftbefuktare så tar servicen längre tid eftersom enheten behöver tömmas på kalkavlagringar. Emellertid kan en del mer avancerade system, som Condair RS resistiv ångbefuktare, minska på servicebehovet genom innovativa egenskaper för hantering av kalkavlagringar. En extern avlagringsuppsamlare tar snabbt och lätt bort avlagringarna utan att huvudenheten på luftbefuktaren behöver öppnas, vilket avsevärt minskar på tiden som behövs för service.

Vilken ångfuktare ska du välja?

Som vi har sett så har båda teknikerna både för- och nackdelar, och valet av system beror i hög grad på slutanvändarens behov. Om det behövs en mycket noggrann luftfuktighetskontroll så kan resistiva luftfuktare med eller utan RO-vatten vara det bästa alternativet.

Om det inte behövs en lika noggrann luftfuktighetskontroll, utan det är viktigare med ett enkelt underhåll och minimal nedtid, så kan det passa med ett elektrodelement med utbytbara cylindrar. Men om en kund vill ha den lägsta totalkostnaden inklusive service och reservdelar, så är det den resistiva luftbefuktaren som gäller.

Fler artiklar om befuktning och hälsa 

Mer information om befuktning, avfuktning och evaporativ kylning...