Ångbefuktare med elektroduppvärmning

Hur fungerar en ångbefuktare med elektroduppvärmning?

En ångbefuktare med elektroduppvärmning är en isotermiskt befuktare som genererar ett elektronflöde för att värma upp vatten.

Elektroder, uppvärmning och förångning

Den här tekniken använder elektriskt motstånd, dvs vattnets ledningsförmåga. Strömgenomgången och den efterföljande genererade mängden ånga är ett resultat av samspelet mellan elektrodernas ytor, avståndet mellan elektroderna och det djup de är nedsänkta på. Elektroderna med bred yta används för att ge härarna i vattnet en så stor yta som möjligt (på vilken härdarmedlen kan stabilisera sig). Härdarna kristalliserar sig (härdas) på dessa elektroder och fungerar som ytterligare isolering. Eftersom ångvattnet kräver att elektroderna är nedsänkta på ett djup som överensstämmer med den faktiska förbrukningen, söker sig vattennivån i ångcylindern alltid uppåt så att den tillgängliga elektrodytan blir mindre och mindre, och ångutsläppen blir lägre och lägre.

Befuktarens elektroniska system avger en signal när cylindern är uppfylld. Beroende på cylindertyp kan en cylinder antingen återanvändas (vilket är tillfället med tvättbara ångcylindrar) eller bytas till en ny (släng-konceptet). Elektroderna har alltid kontakt med vattnet för att säkerställa att enheten alltid är klar att använda – även när den stillastående. Det kontrollerbara ångutsläppet ligger därför i den lägre ändan, och beroende på vattenkvaliteten är den begränsad till 10 till 20 procent av den totala ångmängden (alltid justerbar med 15 - 100 procent).

Drift av ångbefuktare med hjälp av motståndsvärme

Värmespänningen aktiveras via en brytare som avger en elektrisk styrimpuls. Den magnetiska inloppsventilen öppnar sig efter en viss tid och låter vattnet (alt efter avledningen av ånga) flyta in från botten, över fyllkoppen och in i ångcylindern. De magnetiske in- och utloppsventilerna kontrolleras ständigt via enhetens elektronik, så att både vattenkvalitet och ledningsförmågan i ångcylindern alltid är enhetliga. Tekniken som används är också känd som auto-adaptiv rening av det tillgängliga orenade vattnet.

Befugtning med elektrodeopvarmning

Befuktning med hjälp av elektroduppvärmning

Se våra Condair EL ångbefuktare.

Vill du veta mer om befuktning med elektroduppvärmning?

Schematisk beskrivning av en ångbefuktare som använder elektroduppvärmning

Dampbefugter med elektrodeopvarmning

Se en video som förklarar vad en ångbefuktare med elektroduppvärmning är

Mer information om befuktning, avfuktning och evaporativ kyla...