21.04.2021

20 års erfarenhet inom branschen garanterar individuell och professionell rådgivning

Johan Höckne, Sverigechef på Condair AB, prickar av en milstolpe denna månad. Han har arbetat i branschen i 20 år och har lång erfarenhet av HVAC, luftbefuktning och avfuktning. I lite mer än två år har han varit anställd av Condair och hjälpt till att bygga upp det svenska huvudkontoret.

Johan började hos Condair Group den 2 januari 2019 och redan dagen efter sålde han sin första anläggning som Condairanställd. Han har tidigare jobbat hos en lokal distributör som sålde Condairs anläggningar och system, så han har en lång erfarenhet av Condairs produkter.

Med en önskan att komma närmare kunderna öppnade Condair Group sitt svenska huvudkontor i februari 2019 med Johan vid rodret. Sedan dess har kontoret i Jordbro haft fullt upp och ambitionerna för den svenska marknaden har ökat:

”Condair Group är idag ett stort globalt företag men det känns fortfarande som en familj som hjälper varandra oavsett var i världen du jobbar. I Sverige tror jag att vi kommer att fortsätta växa inom alla områden. Vi vill öka samarbetet med konsulterna och våra samarbetspartners runt om i landet. Jag tror också att vi kan få evaporativ kyla att bli en standardprodukt i Sverige som den är i stora delar av Europa idag,” berättar han.

Inga dagar eller kunder är lika

Idag arbetar Johan som Sverigechef. Gemenskap och samarbete är två viktiga delar i hans sätt att leda företaget. Därför är Johan involverad i allt från projekt med kunder, kontakt med leverantörer samt leder det dagliga arbetet på kontoret. Med 20 års erfarenhet har Johan en stor erfarenhet av branschen, som han har tagit med sig i sitt dagliga arbete på Condair:

”Det viktigaste jag har lärt mig i denna bransch är att inget projekt är det andra likt och att du måste lyssna på kunden och vara flexibel. Även om vi inom Condair använder samma produkter och system är alla projekt olika, med olika krav. Jag blir glad när vi kan hjälpa en kund som har ett stort och komplext problem, när vi hittar en bra lösning och kunden är nöjd och glad när vi är klara,” avslutar han

   

Tilbaka till nyheter