Publicerad: januari 2006  | J Physiol Anthropol. 2006 Jan;25(1):7-14.

Fysiologiska och subjektiva reaktioner på låg relativ luftfuktighet

Sunwoo Y, Chou C, Takeshita J, Murakami M, Tochihara Y.


Sammanfattning

Studien utformades för att undersöka de subjektiva och fysiologiska reaktionerna från unga och äldre män som exponerades för olika luftfuktighetsnivåer (10, 30 och 50 %) under 120 minuter i en klimatkammare. Studien gjordes i två delar.

1 - Experimentet exponerade 16 unga och friska japanska män och mätte följande parametrar:

  • Hastigheten för mukociliär rening (slemförflyttning) utifrån tiden det tog för sackarinet att förflyttas före och efter exponering
  • Total epidermal vattenförlust (TEVF) under exponering 
  • Viktnedgång; skillnad i kroppsvikt innan och efter exponering (vilket är relaterat till perspirato insensibilis, d.v.s. omedveten vätskeförlust via andningen och huden) 
  • Ögonblinkningsfrekvens 
  • Försökspersonens upplevelse av temperatur, torrhet och bekvämlighet (betygsskala)

2 - Experimentet jämförde gruppen unga män (8 st. Ø 22 år) med gruppen äldre män (8 st. Ø 71 år)

Miljöbetingelserna i det rum som försökspersonerna vistades i när de inte vistades i klimatkammaren bibehölls på 25 °C och med 50 % relativ luftfuktighet (RF). Försökspersonerna satt i klimatkammaren med lättare klädsel (t-shirt) och utan fysisk aktivitet.

Resultat

Sackarinets transporttid ökade i låg luftfuktighet samt ökade avsevärt vid 10 % jämfört med 50 % RF.

Sackarinets transporttid i låg luftfuktighet var avsevärt högre hos de äldre männen än hos de yngre.

TEVF ökade vid lägre luftfuktighet. Den genomsnittliga totala viktminskningen under 120 minuters exponering var 230 g (10 % RF), 200 g (30 % RF), 180 ml (50 % RF). Detta motsvarar perspirato insensibilis på 115, 100 och 90 ml/h vid 10, 30 och 50 % RF.

Blinkningsfrekvensen ökade påtagligt vid 10 % jämfört med 50 % RF.

Unga personer uppfattade torrhet i hals och ögon bättre men kände inte av torrhet på huden. Alla försökspersoner kunde känna av torrhet efter 90 minuter men bekvämlighetskänslan ändrades inte vid olika luftfuktigheter.

Den ökade TEVF:en under de första minuterna med exponering av låg luftfuktighet uppfattades som sänkt rumstemperatur på grund av förångningens nedkylningseffekt. Den genomsnittliga hudtemperaturen sjönk märkbart (-0,6 °C) hos äldre män, till följd av högre vätskeförlust p.g.a. förångning.

Tillbaka till hälso-artiklar 
Subjects were monitored and asked to subjectively rate different humidities

Läkarens uttalande ...

av Dr.med. Walter Hugentobler

Studien ger belägg för att låg luftfuktighet har en uttorkande effekt på våra ögon, vår hud och våra slemhinnor. Effekten av minskad mukociliär rening (↑transporttiden för sackarinet) är mer påtaglig hos äldre män, men uppfattas inte lika tydligt av äldre som av yngre män.

Vår vätskebalans påverkas om vi vistas i miljöer med låg luftfuktighet. Det ökar perspirato insensibilis avsevärt under de två första exponeringstimmarna utan fysisk aktivitet. Boende eller andra personer som vistas i byggnader med uppvärmda, torra miljöer bör instrueras att öka vätskeintaget.

Studien bekräftar dessutom återigen att miljöer med låg luftfuktighet upplevs som kallare. Även om försökspersonerna inte kunde känna av förändringen i luftfuktigheten på huden (men i näsa och hals!) upplevde de en temperatursänkning när luftfuktigheten sjönk.

För byggnadssektorn innebär detta att upprätthållandet av högre luftfuktighet minskar uppvärmningbehovet för byggnader med cirka 2 °C. Detta motsvarar en energibesparing på cirka 10 % av den totala energiförbrukningen för uppvärmning.