Publicerad: 1966 | Zeitschrift für Präventivmedizin 1966, 11. 9–16

Socialmedicinsk studie av patogenes och profylax för vanliga förkylningar

G. Ritzel


Sammanfattning

Ritzels prospektiva interventionsstudie var den första publicerade forskningen om den preventiva effekten av luftbefuktning.

I 5 av 10 barndaghem med dubbla paviljonger ökade luftfuktigheten inomhus med 9 % (i betydelsen 40 % till 49 % relativ fuktighet) under 9 veckor (januari till mitten av mars) med nebuliserande luftfuktare.

Lärare instruerades att fråga föräldrar och barn om orsaken till frånvaro och ta med alla missade skoldagar i studiens data där symptom på ”förkylningsinfektion” (hosta, snuva, halsont och feber av okänd orsak) förekom.

I den interventionsgrupp av daghemsbarn som utsattes för högre genomsnittliga fuktighetsnivåer sänktes frånvarofrekvensen från 5,7 % till 3,1 % under tiden för studien.

Slutsatsens tillförlitlighet ökas av det faktum att upptagningsområdena, och därmed den socioekonomiska bakgrunden för barnen i de dubbla skolpaviljongerna, var densamma.


Tillbaka till hälsoartiklarna 

Results of Ritzel's 1966 study of absence from kindergarten due to colds

Läkarens uttalande..

av Dr.med. Walter Hugentobler

Sänkningen av frånvaron är imponerande, särskilt om man betänker att barnen tillbringade bara 20 timmar i veckan på daghemmet. Den understryker de socialiserande aktiviteternas avgörande roll, särskilt bland barn, som statistiskt drabbas av 5 till 10 förkylningar per år.

Om vi antar att hälften av förkylningarna leder till en genomsnittlig frånvaro på 2 dagar så förebyggde luftbefuktningen 50 procent av förkylningsincidenterna.