Publicerat: november 2016 | Poster session, “INDOOR AIR 2016” Conference in Ghent, Belgium

Kan låg luftfuktighet inomhus öka vårdrelaterade infektioner?

Taylor S, Hugentobler W.


Bakgrund

I USA och Europa är misstag inom den medicinska vården den sjätte vanligaste dödsorsaken (1). En stor del av denna fruktansvärda statistik är dödsfall på grund av nya infektioner, så kallade nosokomiala eller vårdrelaterade infektioner (VRI), som patienter smittas av under sin sjukhusvistelse. Minst 10 % av alla patienter som läggs in för behandling på en vårdinstitution kommer att utveckla en VRI (2). Bara i USA är det tragiskt nog över 100 000 människor som dör av dessa infektioner varje år. Vilka är miljöfaktorerna bakom denna situation och vad kan vi göra ytterligare för att kontrollera epidemin?

Studien

Tio enskilda patientrum på två våningsplan observerades under tolv månader. Fem rum på en våning var avsedda för patienter med akuta medicinska eller kirurgiska tillstånd och fem rum på den andra våningen var avsedda för onkologipatienter

Miljöparametrarna mättes var femte minut i de tio patientrummen, vilket resulterade i flera miljoner datapunkter under det år som projektet genomfördes.

Patientutfallen som fastställts utifrån anonymiserade journaler var relaterade till rumsförhållandena. Multivariat statistisk analys med linjär regression utfördes för att utvärdera korrelationen mellan inomhusmätningar och nya patientinfektioner (VRI). Som vi kan se nedan hittades VRI:er.

Resultat (del av studien ”The Hospital Microbiome”)

Låga luftfuktighetsnivåer inomhus förknippades med ökade VRI:er hos patienter. Samtidigt förknippades patient-VRI:er med relativ luftfuktighet (RF) som en oberoende variabel i respektive patientrum.

Slutsats

Luftbefuktning är en effektiv men underutnyttjad förebyggande åtgärd mot vårdrelaterade infektioner som orsakas av både bakteriella och virala infektioner. En relativ luftfuktighet från 40–60 % kan bidra till en säkrare inomhusmiljö för patienter 


Referencer:

1. James J.T. 2013. A New, Evidence-based Estimate of Patient Harm Associated with Hospital Care. J Patient Safety 9(3), 122-128.
2. Classen D.C, Roger R, Griffin F, Federico F, Frankel T, Kimmel N, Whittington J.C, Frankel A, Seger A, James, B. 2011. ‘Global Trigger Tool’ Shows That Adverse Events In Hospitals May Be Ten Times Greater Than Previously Measured. Health Affairs, 30(4), 581–589.

Tillbaka till artiklar om hälsa  
Patient HAIs were inversely associated with relative humidity

At least 10% of all patients who enter an inpatient healthcare facility for treatment will develop a HAI (2)

Potential sources of HAIs

Several environmental parameters were measured every five minutes in the ten patient rooms

Läkarens uttalande..

av Dr.med. Walter Hugentobler

Denna studie belyser möjligheterna att minska luftburna bakteriella och virala infektioner i vårdmiljöer genom att bibehålla optimal luftfuktighet.

En relativ luftfuktighet från 40–60 % kan bidra till en säkrare inomhusmiljö för patienter.

Detta kommer inte bara att förbättra patientvård och patienthälsa, utan även minska kostnaderna för behandling av patienter när sjukhusrelaterade infektioner går att undvikas.