Publicerat: Januari 2019

Forskningscenter for Arbejdsmiljø: Torr luft är orsaken till dåligt inomhusklimat bland kontorsanställda

Källa: Wolkoff, P. "Indoor air humidity, air quality, and health - An overview." Wolkoff, P. "The mystery of dry indoor air - An overview."

Problem som torra ögon, huvudvärk och trötthet bland anställda i kontorsmiljöer kopplas ofta samman med dålig eller avsaknad av utluftning. Det framkommer emellertid av två nya artiklar från danska Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), att luftfuktigheten också spelar en väsentlig roll.

Det behövs mer än daglig utluftning i kontorslokalerna för att förbättra inomhusklimatet, visar en analys av aktuell kunskap som sammanfattas i två nya granskningar. ”Innehållet av fukt i luften spelar en mycket väsentlig roll för inomhusklimatet och medarbetarnas trivsel, och det blir dessvärre förbisett idag”, menar författaren.

- Ingenjörer har i mer än 40 år rekommenderat ventilation och reglering av temperaturen som medel för att kontrollera inomhusklimatet. Det har resulterat i att den relativa luftfuktighetens betydelse blivit markant underskattad, säger Peder Wolkoff, tidigare professor i inomhusklimat och idag seniorforskare på NFA och författare till de nya granskningarna.

De nuvarande rekommendationerna om utluftning kommer från undersökningar genomförda på unga studenter på 1970-talet. Här spelade luftfuktigheten ingen roll på de ungas trivsel. Men i dagens kontorsmiljöer med människor på 36-70 år är förutsättningarna annorlunda.

 - Resultaten visar att rekommendationerna med fördel kan kompletteras med mer nyanserade värderingar, som även drar in fx fysiologi och luftvägstoxikologi, säger Peder Wolkoff.

  Den relativa luftfuktigheten ska ligga på 40-50 procent

  Arbetet som Peder Wolkoff har gjort visar att människor som arbetar på kontor med en relativ luftfuktighet på 40-50 procent har en gemensam upplevelse av att luften inte är så torr och är mer behaglig att vistas i.

  I kontorsmiljöer, där den relativa luftfuktigheten ligger under 30 procent, märks en ökad klagoprocent från medarbetare, som klagar över irriterade slemhinnor i ögon, näsa och svalg. Dessa medarbetare får generellt även oftare huvudvärk och är mer trötta men om problemet skylls på avsaknaden av fukt i luften, räcker utluftning inte till som hållbar lösning.

  - Utluftning är inte alltid lämpligt om luftfuktigheten påverkas. Under vintermånaderna kan den relativa luftfuktigheten i kontorsmiljöer ofta sjunka under 30 procent, då ventilationen ersätter inomhusluften med torr luft utifrån, säger Peder Wolkoff. Han betonar dock att med en högre luftfuktighet tillkommer flera positiva sidor.

  Studien visar nämligen att med en relativ luftfuktighet på 40-50 procent minskar risken för att bli smittad med influensavirus och att dammpartiklar från golvet virvlar upp. Så när det gäller trivsel och hälsa bland medarbetarna så finns en hel del att hämta om det blir större fokus på luftfuktigheten. Men som det ser ut idag är vägen dit lång.

  I stort sett ingen hanterar luftfuktighet idag

  Peder Wolkoff är övertygad om att det inte bara är kontorsanställda som skulle få nytta av om ett ökat fokus på luftfuktighet hamnade på dagordningen.

  - I undervisnings- och kontorsmiljöer är luftfuktigheten generellt låg, och det har en rad negativa effekter. En målinriktad insats på det här området kan alltså få en stor gynnsam effekt för de berörda personerna. Men det finns fortfarande behov av forskning, som kan fastställa hur luftfuktigheten påverkar komforten och hälsan i inomhusklimatet, understryker Peder Wolkoff.

  Symtom vid låg luftfuktighet

  De vanliga symtomen är:

  • torra/kliande ögon
  • trötthet
  • huvudvärk
  • påverkan på slemhinnor i näsa, svalg och hals

  Symtomen beror på låg relativ luftfuktighet i samspel med:

  • annan påverkan av inomhusklimat
  • personliga riskfaktorer
  • fuktigheten i utomhusluften, säskilt under vinterhalvåret

  Fördelar

  Med en relativ luftfuktighet på 40-50 procent i kontorsmiljöer får medarbetarna

  • upplevd förbättrad luftkvalitet och komfort 
  • färre symptom som t.ex. torra ögon, trötthetm huvudvärk och påverkade slemhinnor
  • bättre arbetsrelaterat resultat
  • lägre sjukfrånvaro, t.ex. med lägre risk för att bli smittad med influensavirus
  • positiv effekt på rösten - för vissa

  Tillbaka till hälsoartiklarna 


  Befuktning gynnar kontorsmiljön

  Inomhusklimatet på kontor har stor betydelse för de anställdas trivsel, effektivitet och hälsa – och här spelar luftfuktigheten en central roll

  Det har bevisats genom ett antal studier världen över, och nu bevisar NFA det igen med dessa två studier

  Det är en seger för alla kontorsanställda att det nu läggs större fokus på den torra luften på kontoren, samt vad man kan göra åt den

  Det är enkelt att få en luftbefuktare installerad på kontoret och bli av med obehagen.