Publicerad: mars 1973 | Heating, Piping and Air Conditioning, Vol. 45, No.3

Luftbefuktning och förekomsten av övre luftvägsinfektioner

Gelperin A


Sammanfattning

Denna retrospektiva kohortstudie jämförde förekomsten av övre luftvägsinfektioner hos två grupper av armérekryter, vilka var inhysta i kaserner med identisk konstruktion och ventilation.

Den ena gruppens kasern befuktades till 40 % RF ± 5 %, medan de andra kasernerna inte hade någon luftbefuktningsreglering och hade en genomsnittlig fuktighetsnivå på 20 % RF ± 8%.

Studien jämförde förekomsten av övre luftvägsinfektioner (diagnostiserade av militärläkaren) hos de två grupperna. Undersökningen gjordes under två tidsperioder, 19 okt. till 19 dec. 1970 (738 rekryter) och 11 jan. till 20 mars 1971 (822 rekryter).

Den genomsnittliga förekomsten av övre luftvägsinfektioner per rekryt var 1,14 i gruppen med luftbefuktning och 1,33 i gruppen utan luftbefuktning. Förekomsten av sår/kontusioner, gastrointestinala, genitala-urologiska, hud- eller psykiska sjukdomar/funktionshinder var identiska.

Tillbaka till hälsoartiklarna 


Läkarens uttalande...

av Dr.med. Walter Hugentobler

En låg luftfuktighetsnivå inomhus har den dubbla effekten att luftburna bakterier förblir infektiösa och luftburna under en längre tid, samtidigt vår kropps försvar mot bakterier försvagas genom uttorkning och försämring av vår mukociliära reningsprocess.

Den viktigaste egenskapen hos denna studie är det faktum att de övre luftvägsinfektionerna som rekryterna drabbades av blev kliniskt bekräftade av en läkare och nedskrivna i en medicinsk journal, vilket garanterar en hög tillförlitlighet.

Luftbefuktning och användning av luftfuktare visar sig återigen minska förekomsten av luftvägsinfektioner mellan personer som befinner sig i samma byggnad.