Publicerad: januari 1975 | ASHRAE Transactions vol. 80

Effekten av relativ luftfuktighet inomhus på sjukfrånvaro och förkylning i skolor

Green G


Sammanfattning

Under vintern 1961/62 övervakades elevers sjukfrånvaro i sex kommunala skolor i områdena Saskatoon och Halifax i Kanada. Hälften av skolorna installerade luftfuktare för att reglera luftfuktighetsnivåerna, medan den andra hälften inte gjorde det. Den relativa luftfuktigheten inomhus mättes under samma period för att se om det fanns någon korrelation mellan luftfuktighet och sjukdomar. Resultaten visade en tydlig minskning av elevernas sjukfrånvaro i skolorna med högre luftfuktighetsnivåer inomhus.

Saskatoon-studien gjordes av Green tio år senare, vintern 1971/72 och ytterligare sex skolor i Saskatoon-regionen adderades till de första sex, i ett försök att bestyrka resultaten och hitta orsaker bakom korrelationen mellan ökad luftfuktighet och minskad sjukfrånvaro.

Förutom denna forskning samlades den genomsnittliga sjukfrånvaron hos eleverna på elva av Saskatoon-skolorna in från offentliga register för perioden 1960-1970. Av de elva skolorna var fyra icke-luftbefuktade och sju luftbefuktade. Resultaten visade att elevernas sjukfrånvaro var avsevärt lägre i de skolor som var luftbefuktade än i de skolor som inte var det.

Citat: ”En linjär korrelation mellan relativ luftfuktighet inomhus och procentuell sjukfrånvaro iakttogs i tolv kommunala skolor i Saskatoon och visade på en minskning av all sjukfrånvaro med 20 % när den genomsnittligt relativa luftfuktigheten ökades från 22 till 35 % under vistelsen i skolan”

Tillbaka till hälsoartiklarna 

Läkarens uttalande

av Dr.med. Walter Hugentobler

Luftbefuktningens effekt på minskad sjukfrånvaro var väldigt konsekvent i alla studier som granskades eller genomfördes av Green. Även i undersökningen av de elva skolorna, med 4400 elever över elva år, var sjukfrånvaron lägre vid högre luftfuktighet. Detta trots att den genomsnittliga riktlinjen för luftfuktighet på 40 % RF aldrig uppnåddes.

Förutom den personliga fördel som förbättrad hälsa innebär för oss alla, är minskad sjukfrånvaro en mycket påtaglig ”avkastning på investeringen” från luftbefuktning av offentliga byggnader, till exempel i skolor och högskolor.

Till detta räknas inte bara den förbättrade utbildning som eleverna får från att vara i skolan snarare än hemma i sjuksängen, utan även minskandet av de sekundära infektioner som elever riskerar att smitta sina familjemedlemmar med, vilket i sin tur kan leda till sjukskrivning från arbetet.