Udgivet: 27/02/13 | PLoS One. 2013; 8 (2):e57485

Hög luftfuktighet leder till förlust av infektiöst influensavirus från simulerad hosta

John D. Noti, Francoise M. Blachere, Cynthia M. McMillen, William G. Lindsley, Michael L. Kashon, Denzil R. Slaughter, Donald H. Beezhold


Metod

Nebuliserad influensa hostades in i undersökningsrummet och Bioaerosol-provtagare samlade in storleksfraktionerade aerosoler (<1 μm, 1–4 μm och >4 μm aerodynamiska diametrar) intill testdockans mun och även på andra ställen i rummet. Vid konstant temperatur varierades den relativa luftfuktigheten (RF) mellan 7 och 73 %, och infektiviteten bedömdes genom viral plackanalys.

Resultat

Den totala mängden virus som samlades upp under 60 minuter behöll 70,6–77,3 % infektivitet vid relativ fuktighet ≤23 % men endast 14,6–22,2 % vid relativ fuktighet ≥43 %. En analys av de individuella aerosolfraktionerna visade en liknande förlust av infektivitet hos fraktionerna. En tidsintervallanalys visade att det mesta av förlusten i infektivitet inom varje aerosolfraktion inträffade 0–15 minuter efter hostning. Därefter fortsatte förlusten av infektivitet i upp till 5 timmar efter hostning, minskningsgraden vid 45 % relativ fuktighet var däremot inte statistiskt annorlunda än den vid 20 %, oberoende av den analyserade aerosolfraktionen.

Slutsats

Vid låg relativ fuktighet behåller influensa sin maximala infektivitet. Vid högre relativ fuktighet uppträder inaktiveringen av viruset snabbt efter hostning. Även om virus som bärs av aerosolpartiklar <4 μm har potential att förbli suspenderade i luftströmmar längre och färdas längre avstånd än de som bärs av större partiklar, dämpas detta bekymmer av den snabba inaktiveringen vid hög luftfuktighet. Att hålla den relativa luftfuktigheten inomhus på >40 % sänker infektiviteten avsevärt hos aerosoliserat virus.

Tilbaka till hälso-artiklar 


Läkarens yttrande

av Dr.med. Walter Hugentobler

Denna nya undersökning visade att luftfuktighet inom intervallet 40–60 % RF hade en skadlig effekt på det luftburna influensaviruset, som snabbt gjorde det ofarligt.

Studien underbygger uppfattningen att den lägre luftfuktighetsnivån i offentliga och kommersiella lokaler bör hållas över 40 % RF för att minska luftburen infektion.

Detta gäller särskilt i miljöer som läkarmottagningar, sjukhus och vårdinstitutioner där det finns ett större antal infekterade individer och andra extra känsliga personer.

Den kritiska fuktighetsnivån på 40 till 45 % RF som lägre gräns har bekräftats av forskning under årtionden i otaliga studier.