Publiserad: Jun 2015 | Journal of Infection (2015) 71, S54eS58

Influensa och luftfuktighet – varför lite mer fukt kan vara bra för dig

Metz JA, Finn A


Sammanfattning

Influensa är en väsentlig till vintertidens sjuklighet och dödlighet i tempererade klimat. Även om ”sammanträffandet” av influensaepidemier och vinter är uppenbart, vet man ännu inte helt och hållet orsakssambandet bakom detta. Studier av vilken roll relativ luftfuktighet (RF) och temperatur har för virusöverlevnad, överföring och infektionshastigheter uppvisade inte entydiga trender. På senare tid har en serie spännande studier istället fokuserat på absolut fuktighet (AH – Absolute Humidity) och har visat på mycket signifikanta korrelationer med virala överlevnads- och överföringshastigheter i både laboratorie- och epidemiologiska modeller.

Studien granskar bevisen för ett orsakssamband mellan absolut fuktighet och influensasmitta och skisserar hur detta skulle kunna leda till ett nytt tillvägagångssätt för att begränsa influensa och kanske även andra virala epidemier under vintermånaderna.

Slutsats

Citat: ”Det finns data som tyder på att AH-nivåer utomhus påverkar luftfuktighetsnivåerna inomhus, samt att enkla luftfuktare kan vara tillräckliga för att höja AH till nivåer som förknippas med en signifikant minskning av influensavirusöverlevnaden”.

”Utsikten att minska influensarelaterad sjuklighet och dödlighet genom att öka den absoluta luftfuktigheten i förskolor, klassrum, sjukhus, äldreboenden och allmänna utrymmen är en spännande och ny potentiell strategi för att besegra influensa”.

Tillbaka till hälso-artiklar 

Läkarens uttalande

av Dr.med. Walter Hugentobler

Frågan om vad som är främsta orsaken till säsongsbetingade influensaepidemier, absolut luftfuktighet (fuktvolym) eller relativ luftfuktighet (% mättad), utomhus eller inomhus, är relativt akademisk. Eftersom vi inte kan påverka utomhusfuktighet är den praktiska konsekvensen i varje fall densamma: vi bör hålla uppe inomhusfuktighetsnivåerna under vintern med hjälp av hygienisk luftbefuktning, som en del av vår förebyggande strategi för influensa!

Låg utomhusfuktighet orsakas av kalla vintertemperaturer och luftens minskade förmåga att hålla fukt. Kalla utomhustemperaturer leder till att värmesystem sätts på inomhus. När utomhusluft med låg absolut fuktighet tränger in i en byggnad och värms upp sjunker den relativa luftfuktigheten inomhus.

Detta skapar ett perfekt inomhusklimat för influensavirus och smitta mellan de boende. Det ökar också de boendes känslighet genom att försämra den mukociliära barriärfunktionen i det mänskliga andningsorganet – därför kan lite mer fukt kan vara bra för oss.