Publicerad juni 2011 | PLoS ONE, 1 June 2011 | Volume 6 | Issue 6 | e21481

Influensavirussmitta är beroende av relativ luftfuktighet och temperatur

Anice C Lowen, Samira Mubareka, John Steel, Peter Palese


Sammanfattning

Med hjälp av marsvin som försöksobjekt visar vi att aerosol spridning av influensavirus är beroende såväl av omgivningens relativa fuktighet som av dess temperatur.

Tjugo experiment som utfördes vid relativa fuktighetsnivåer från 20 % till 80 % och 5 °C, 20 °C eller 30 °C indikerade att både kalla och torra omständigheter gynnar smitta.

I varje experiment vistades åtta djur i en Caron 6030-klimatkammare. Varje marsvin placerades i en egen bur och två burar placerades på varje hylla. Naiva djur placerades bakom smittade djur så att luftflödet riktades mot de naiva djuren.

Burarna som användes var öppna för luftflöde upptill och på ena sidan, bägge dessa sidor var täckta med trådnät. Även om infekterade och exponerade marsvin placerades i par flödade luften fritt mellan hyllorna, vilket möjliggjorde smitta från alla infekterade till alla naiva djur.

Sammanfattning av resultat

Resultaten av smittoexperimenten utförda vid 20 °C och fem olika relativa luftfuktigheter (20 %, 35 %, 50 %, 65 % och 80 %) indikerade att effektiviteten av aerosol spridning av influensaviruset varierade med den relativa luftfuktigheten.

Smittspridningen var mycket effektiv (inträffade hos tre eller fyra av fyra exponerade marsvin) vid låga RF-värden på 20 % eller 35 %. Vid en mellanliggande relativ luftfuktighet på 50 % infekterades endast ett av fyra naiva djur. Tre av fyra exponerade marsvin smittades vid 65 % RF, medan ingen smitta observerades vid en hög relativ luftfuktighet på 80 %.

Vid 20 °C är smittspridningseffektiviteten högst vid låg relativ luftfuktighet, när influensavirioner i en aerosol är relativt stabila och uttorkning av utandade andningsdroppar producerar droppkärnor. Smittspridningen minskar vid en medelnivå av relativ luftfuktighet när viruspartiklar är relativt instabila, men förbättras parallellt med influensavirusstabilitet vid högre luftfuktigheter. Vid hög relativ luftfuktighet är avdunstning från utandade partiklar begränsad, andningsdroppar sedimenterar från luften och smittspridningen blockeras. Vid 5 °C är smittspridningen mer effektiv än vid 20 °C, med den reduceras till 50 % vid högre luftfuktighetsnivåer.

Tillbaka till hälsoartiklarna 

       

Läkarens uttalande

av  Dr.med. Walter Hugentobler

Denna smittspridningsstudie med marsvin visade att vid 20 °C, vilket är en vanlig arbetsplatstemperatur, spelar luftfuktighet en viktig roll i hur effektivt influensavirus sprids från värd till värd.

Forskarna uppställde hypotesen att detta berodde på att det utsöndrade viruset var mest stabilt vid låg luftfuktighet och behöll sin smittsamma natur längre.

De antydde även att vid låg luftfuktighet krympte de utsöndrade smittsamma dropparna snabbt genom avdunstning och bildade små "kärnor", och kunde på så vis hålla sig luftburna under långa perioder, vilket ökar risken för korsinfektion.

De drog slutsatsen att smittspridning av influensavirus inomhus skulle kunna begränsas genom upprätthållande av en temperatur på över 20 °C och en luftfuktighet på minst 50 % RF.

Eftersom studien undersökte den rent fysiska processen med influensasmitta via aerosoler i luften, är det logiskt att anta att resultaten också skulle gälla för influensasmittspridning mellan människor