Befuktare med tryckluft för direkt utrymmen

Jetspray

                 

Fuktreglering med direkt rumsbefuktning

JetSpray ger mycket noggrann fuktighetskontroll direkt ut i rummet med hjälp av en kombination av tryckluft och vatten. En rad strategiskt placerade munstycken levererar jämn fuktighet i hela rummet. 

Tryckluft ger enekl absorption av vattenånga

Användning av tryckluft säkerställer mycket snabb vattenförångning med riktade aerosoler utan risk för dropp.

Goda möjligheter för exakt fukterglering med stort utbud

JetSpray finns i modeller med 60 l/t och 600 l/t. Modellen med 600 l/t finns med on/off-styrning eller fullt modulerande 0–100 % kapacitet för mycket noggrann kontroll på + / -2 % relativ luftfuktighet.

Självrengörande mundstyken är idealistka för dammiga industiella miljöer

Självrengörande munstycken gör det möjligt för befuktaren att arbeta med alla typer av dricksvatten utan behov av avmineraliserad vattenförsörjning. Den fläktlösa konstruktionen ger stabil drift i smutsiga och dammiga industrimiljöer med minimalt underhåll.

Rengöringssystemet förhindra blockeringar

JetSpray-munstycket innehåller en självrengörande mekanism som förhindrar igensättningar. En split förs igenom munstycksöppningen när vattnet stoppas och trycks sedan tillbaka av vattentrycket under drift.

Enkel indstallation med vvs-installatör

Installationen är enkel och kan skötas av en kvalificerad VVS-installatör utan behov av specialverktyg. Befuktaren är försedd med standardbeslag och kan levereras med rör i rostfritt stål, koppar eller plast.

Funktioner och fördelar

  • Robust självrengörande drift som passar perfekt för användning inom industrin

  • Ger en noggrann och jämn luftfuktighet

  • Mycket låg energiförbrukning och låga driftskostnader

  • Kan användas med dricksvatten, avmineraliserat vatten eller mjukt vatten

  • Enkel att installera och använda

  • 0–100 % modulering för noggrann kontroll

Behöver du hjälp med att välja rätt befuktare för ditt projekt?

Ångbefuktare, höjtrycksbefuktare och andra luftfuktare...

Kanske är du också intresserad i ... 

ML Princess högtrycksbefuktare för direkt rumsbefuktning

Takmonterad befuktare som ger tyst och energibesparande befuktning direkt i rummet.

Läs mer

Condair HP högtrycksbefuktare för kanalmontering

Ger energibesparande adiabatisk befuktning och kylning för en ventilationsanläggning eller kanal.

Läs mer

ML Flex högtrycksbefuktare för direkt rumsbefuktning

En högtrycksbefuktare för användning i industriproduktion och växthus samt för dammdämpning och för...

Läs mer

ML Solo högtrycksbefuktare för direkt rumsbefuktning

Direkt högtycksbefuktare för energibesparande fuktighetskontroll och förångningsningskylning av rum...

Läs mer